Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 17 Liepājas muzeja anfilādē Kūrmājas prospektā 16/18, pulcējot kuplu skaitu apmeklētāju, tika atklāta mākslinieces Guntas Krastiņas gleznu izstāde "Transcendence". Šī ir mākslinieces otrā personālizstāde Liepājas muzejā, un ideja tai radusies intuitīvi, pēdējo četru gadu notikumu iespaidā, kad pasauli pāršalca pandēmija un ziņas par karu Ukrainā, radot mākslinieces zemapziņā vīzijas un tēlus, nereti pārpasaulīgus un transcendentālus.

Transcendence – brīdis, kad tiek iziets ārpus izziņas un pieredzes robežām, solis ārpus klātbūdamā brīža. Šie brīži tika piefiksēti un ar laiku pārnesti uz audekla.

Katru gadu māksliniece uzglezno vismaz vienu gleznu ciklu – ap desmit gleznām. Tajos autore risina kādu viņai pašai vai sabiedrībā aktuālu tēmu. Ļoti reti tiek gleznoti darbi, kuri neveido ciklu.

Izstādē ar kopējo nosaukumu "Transcendence" Gunta Krastiņa apskatei piedāvā līdz šim Liepājā neredzētus darbus. Izstādi veido trīs cikli: "Intuīcija", "Modus operandi" un "Transcendence".

Cikls "Intuīcija" radies Ukrainas kara iespaidā, kad tas vēl nebija sācies, bet bija nolasāms transcendentāli. Pēdējais cikla darbs tika radīts dienu pirms kara sākuma. Arī ciklā "Modus operandi" redzami tēli un zīmes, kas norāda uz cilvēku darbībām, vai tās būtu cīņas, alkas, mīlestības, vai prieka meklējumi. "Transcendence" ir jaunākais cikls, kas sevī apvieno abus iepriekšējos ciklus, atainojot to, kas eksistē ārpus sajūtu, apziņas, cilvēka pieredzes, galīgās un empīriskās pasaules robežām.

Lai gan nepilnos četros gados piedzīvotie notikumi ir smagi, izstādē skatāmo darbu sižeti un tēli vieš pozitīvas emocijas un cerību, ka notikumi sakārtosies tiem lemtajā kārtībā un risinājums būs labvēlīgs visiem.

Arī izstādes atklāšanā māksliniece atkārtoti pauda pārliecību, ka transcendence turpina dod cerību, mīlestību un prieku: "Ja ne šodien, tad rīt! Ja ne rīt, tad kaut kad nākotnē, bet jebkurā gadījumā mans stiprais uzskats ir, ka labais un patiesība vienmēr uzvar."

Guntas Krastiņas gleznu izstāde "Transcendence" Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 aplūkojama līdz 2024. gada 11. augustam.

Papildu uzziņai par izstādi "Transcendence" skatīt ŠEIT.