Kā portālu irliepaja.lv informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Kazlauskiene, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa sagatavojusi informācijuā par situācijas vērtējumu Profesionālās izglītības kompetences centrā "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola".

Tajā teikts: "Lai izvērtētu 2019. gada nogalē Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (LMMDV) pedagogu iesniegumā sniegto informāciju un radušos situāciju par pedagogu darba algas likmēm,

Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji 2020. gada janvārī veica pārbaudi LMMDV. 

Pārbaudē konstatēts, ka LMMDV, nosakot pedagogu darba algas likmes, ir ievērojusi ārējos normatīvajos aktos noteikto par darba samaksas jautājumiem. Vienlaikus konstatēts, ka vidusskolas pedagogiem nav pietiekami detalizēti un savlaicīgi skaidroti jautājumi par noteiktajām darba samaksas likmēm un papildu kritērijiem šo likmju diferenciācijā, kā

rezultātā atsevišķiem darbiniekiem ir radušās domstarpības un neizpratne par radušos situāciju.

LMMDV vadībai uzdots uzlabot komunikāciju ar pedagogiem, savlaicīgi skaidrojot darba samaksas jautājumus kontekstā ar izglītības iestādei noteiktajām prioritātēm, tostarp profesionālās izglītības kompetences centra kritēriju izpildi, nodrošinot mācību sasniegumus gan vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos.

Papildus tam uzdots pilnveidot LMMDV iekšējos noteikumus par pedagogu darba samaksas, piemaksu un materiālās stimulēšanas noteikšanas kārtību".