15. septembrī koncertzālē "Lielais dzintars" tika tika paziņoti Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" ieguvēji. Galveno balvu un prēmiju 1000 eiro saņēma Aivara Freimaņa grāmata "Katls".

Diemžēl pats autors šo balvu par savu pirmo un vienīgo romānu nesagaidīja, aiziedams viņsaulē drīz pēc pirmajām labvēlīgajām atsauksmēm par jauniznākušo romānu. Tāpēc balvu saņemt bija ieradies autora mazdēls Ingmārs Freimanis un mazmazdēls Eižens Freimanis.

Viņi nebija vienīgie, kuri atzinības saņēma īstā autora vietā, vairāki, tostarp Arno Jundze, bija devušies uz Ķīnu, Andri Akmentiņu bija aizkavējušas Dzejas dienas Kuldīgā, un trūka vēl vesela virkne autoru. Klātneesošo rakstnieku vietā visbiežāk uz skatuves kāpa izdevniecības "Dienas grāmata" galvenā redaktore Dace Sparāne.

Nominācijā "Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu" 1. vietu, Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" un prēmiju 300 eiro apmērā ieguva Dāvids Rubens par radošo darbu "Mūsu mantojums – brīvība". 2. vietu un prēmiju 200 eiro apmērā saņēma liepājniece, 10.vidusskolas 12.klases audzēkne Anna Paula Spriedēja par radošo darbu "Tur, kur tava sirds". Anna Paula pērn ieguva galveno balvu, bet toreiz pati nevarēja to saņemt, jo skolēnu apmaiņas programmā bija devusies mācīties uz Ameriku. Savukārt, 3. vietu un prēmiju 100 eiro apmērā saņēma Agnija Lazdiņa par radošo darbu "Nekad nav par vēlu".

Liepājas Kultūras pārvalde katram jaunietim dāvāja īpašu Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" zibatmiņu, kurā apkopoti visi šogad iesniegtie jaunatnes literārie darbi, kā arī citas dāvanas.

Šis bijis bagāts gads, savā uzrunā norādīja pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns, jo līdztekus iesniegtajiem 10 jauniešu literārajiem darbiem konkursam bija pieteiktas 17 grāmatas, kas ir pēdējo gadu lielākais iesniegto darbu skaits.

"Lai kaut mazliet raksturotu to plašo emociju gammu, ko esmu guvis šī gada konkursa darbus lasot, gribu minēt vienu vārdu – asaras. Jā tieši asaras – no smaga kamola kaklā un skumju asarām acu kaktiņos līdz asarām, kas no smiešanās šķīst uz visām pusēm," atzina Lazdāns, kurš arī pats bija viens no piemiņas balvas "Krasta ļaudis" žūrijas locekļiem.

Egona Līva piemiņas balvas sadarbības partneri bija sagādājuši dažādas pārsteiguma balvas. Liepājas Universitātes speciālbalva tika pasniegta rakstniecei Ingunai Ulai Cepītei par grāmatu "Ulsiks". Savukārt, projekta "Piejūras pilsētu literārā akadēmija" speciālbalvu saņēma Andris Akmentiņš par grāmatu "Skolotāji"  par plašu un ietilpīgu latvieša garaspēka un pozitīvisma atainojumu, piedāvājot trāpīgu 50. – 60. gadu dramatisko norišu vērojumu. Liepājas Rotari kluba speciālbalvu par dokumentālu stāstu kā augstvērtīgu kultūrvēsturisku liecību, atklājot zvejnieka dzīvi piekrastē, mīlestību uz jūru, kā arī jūrniecības attīstību kopumā" saņēma Otomāra Kalpiņa grāmata "Sāļumā. Ragaciema jūras karaļa stāsts", ko saņēma autora brāļameita Rudīte Kalpiņa. Balvu no Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvaldes saņēma Baiba Šuvcāne par grāmatu "Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz Melnsilam". 

Nominācijai "Labākā grāmata" savus izdevumus bija izvirzījušas septiņas izdevniecības:
Haralds Matulis – "Vidusšķiras problēmas" ("Mansards");
Otomārs Kalpiņš – "Sāļumā. Ragaciema jūras karaļa stāsts" ("Latvijas mediji");
Baiba Šuvcāne – "Lībiešu krasts/No Ovišiem līdz Melnsilam" ("Latvijas mediji");
Aivars Freimanis – "Katls" ("Zvaigzne ABC");
Verners Bokums, Ēriks Kūlis – "Zūdošais un paliekošais" ("Valters un Rapa");
Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis – "Jūras dēli" ("Jumava");
Ēriks Kūlis –"Piecas sievietes savos gadalaikos" ("Jumava");
Arno Jundze – "Sarkanais dzīvsudrabs" ("Dienas grāmata");
Ingūna Ula Cepīte – "Ulsiks" ("Dienas grāmata");
Lilija Berzinska – "Pasaules centrs" ("Dienas grāmata");
Andra Manfelde – "Kurš no mums lidos?" ("Dienas grāmata");
Māra Zālīte – "Paradīzes putni" ("Dienas grāmata");
Guntis Berelis – "Es nekad nerunāju muļķības" ("Dienas grāmata");
Andris Akmentiņš – "Skolotāji" ("Dienas grāmata");
Miks Koljers – "Iz Baltikas" ("Dienas grāmata");
Lāsma Gaitniece – "Vasarnīca Pārdaugavā", "Dziednīca pie jūras" ("VESTA–LK").

Iesniegtos darbus izvērtēs Sandra Ratniece, LRS biedre, laikraksta "KonTeksts" galvenā redaktore, Linda Zulmane, Mg. philol., Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore; Nauris Lazdāns, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" vadītāja vietnieks, Anda Kuduma, Liepājas Universitātes HMZF asoc. Prof., KHI pētniece, Jana Egle, rakstniece, Liepājas Kultūras gada un Laligaba balvu ieguvēja.

Savukārt, iesniegtos skolēnu darbus vērtēs Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs, Baiba Lāma un Valda More – latviešu valodas un literatūras skolotājas, kā arī Linda Zulmane un Sandra Okuņeva – Liepājas Universitātes lektores.Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" pasniedz ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā. Konkurss aktualizē latviešu autoru darbus un akcentē jaunāko devumu latviešu literatūrā.

Piemiņas balva "Krasta ļaudis" tradicionāli tiek pasniegta par godu latviešu literatūras klasiķim un kinoscenāristam Egonam Līvam. Rakstnieks ir nesaraujami saistīts ar Liepāju, jūru un tās tematiku. Par to vēsta viņa darbi, kuros viņš allaž aicinājis būt savas zemes patriotiem, neaizmirst jūrniecības nozīmi latviskuma saglabāšanā un valstiskuma nosargāšanā. Lai veicinātu interesi par rakstnieka literāro mantojumu un atbalstītu radošo jaunrades procesu rakstniecībā, reizi gadā tiek pasniegta balva.

Egona Līva piemiņas balvas konkursu "Krasta ļaudis" organizē Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju.