Valsts 1. ģimnāzijā notika Liepājas koru apriņķa sieviešu, vīru un jaukto koru skate, kurā Liepājas Universitātes sieviešu koris "Atbalss" ieguva augstākās pakāpes diplomu.

Gatavojoties šogad gaidāmajiem Republikas nozīmes Dziesmu svētkiem un Dziesmu dienām, sniegumu rādīja Liepājas, Aizputes, Cīravas, Durbes, Grobiņas, Kalētu, Kazdangas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novada kori, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Timermane.

Repertuārs katram korim atšķīrās, jo pārstāvēta bija koru dalība plašā svētku spektrā – Dobelē, Jelgavā, Rīgā, Gaujienā.

"Skate vairāk bija draudzības koncerts, sadziedāšanās ar mērķi pateikt paldies visiem tiem dalībniekiem, kuri gadu no gada, dienu no dienas kopj tautas nemateriālā kultūras mantojuma "dārzu", aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, rod un sniedz gandarījumu sev un citiem," stāsta LiepU sieviešu kora "Atbalss" mākslinieciskā vadītāja, Liepājas koru apriņķa virsdiriģente Ilze Valce, piebilstot "skate parādīja, ka kori ir ļoti labi sagatavojušies gaidāmajiem svētkiem, bija daudz lielisku māksliniecisku atklāsmju."

Liepājas Universitātes sieviešu koris ir gandarīts, ka varēja nodziedāt divas jaunas dziesmas - latviešu tautas dziesmu Ilonas Rupaines apdarē "Jumja dziesmu" un latviešu tautas dziesmu Andra Sējāna apdarē "Saulīt' vēlu vakarāi". Klasiska un pārbaudīta vērtība, kas izskanēja kā vienmēr – izlozes dziesma Ērika Ešnevalda "Dvēseles dziesma".