Ar mācītāja Raita Šēnera vadīto dievkalpojumu sestdien, 5.jūlijā, pulksten 10 sāksies Liepājas Lutera baznīcas 80.dzimšanas dienas svinības.

Liepājas Lutera baznīca šogad svin savu 80.dzimšanas dienu. Draudzes vēstures pirmsākumi meklējami jau krietni agrāk-1880.gadā, kad Jaunliepājā dzīvojošie Sv.Annas draudzes locekļi sāka veidot Jaunliepājas latviešu draudzi.

Taču tikai 1901.gada 1.jūlijā Kurzemes Konsistorija apstiprināja Jaunliepājas latviešu ev. lut. draudzi. Par draudzes pirmo mācītāju tika iecelts mācītājs Goldbergs, un no šās dienas draudzei bija savs kristīto, iesvētīto, laulāto un mirušo reģistrs.

1914.gada 18.maijā notika baznīcas pamatakmens likšana. Tika sastādīts saraksts ar baznīcas padomes locekļu un pilsētas aizstāvju vārdiem, tika ievietotas tā laika naudaszīmes un ievērojamākie laikraksti, ko iemūrēja pamata akmens likšanas laikā. Dažādu iemeslu dēļ dievnama celtniecība ieilga uz veseliem 20 gadiem.

1934.gada 8.jūlijā, kaut arī vēl līdz galam nepabeigtas – bez torņa, notika jaunās baznīcas iesvētīšana. Jauno baznīcu iesvētīja arhibīskaps prof. Dr. Teol. T.Grīnbergs.

Baznīcas arhitekts Kārlis Edvards Strandmanis un inženieris Polis, kopīgi bija radījuši unikālu baznīcu ar labu akustiku un plānojumu, kas piemērots kā dievkalpojumiem, tā arī lieliem simfoniskiem koncertiem

1934.gada 10.decembrī tika iesvētīts baznīcas zvans, ko izgatavoja Liepājas Drāšu fabrikas lietuvē, un tas bija 1100 kg smags. Zvanu rotāja uzraksts "Šis zvans lai atskan Dievnamam par godu un iezvana mieru cilvēku sirdīs".

Liepājas Lutera baznīca ir lielākā baznīcas būve Latvijas brīvvalsts laikā, diemžēl joprojām nepabeigta. Tomēr Liepājas Lutera draudze no iesvētīšanas brīža ne uz mirkli savu darbību nav pārtraukusi, bet izturējusi visus politiskos, kara un laikmeta uzliktos pārbaudījumus, lai pildītu savu misiju Dieva un cilvēku priekšā.

Baznīcā turpinās atjaunotne un rekonstrukcija. 2000.gadā baznīcas koka altāra vietā uzstādīja arhitekta Gundara Vīksnas projektēto akmens altāri. Lai pabeigtu rekonstrukciju, ir nepieciešami lieli līdzekļi, kādi draudzes rīcībā šobrīd nav, tāpēc ikviens, kurš vēlas ziedot labiem mērķiem ir gaidīts Dievnamā, tāpat kā ikviens, kurš alkst dzirdēt Dieva vārdu.

Svētku Dievkalpojums notiks sestdien, 5.jūlijā pulksten 10, un to vadīs draudzes mācītājs Raitis Šēners. Pēc Dievkalpojuma, pulksten 12.30 – Goran Gora svētku koncerts baznīcā, kam sekos sadraudzības mielasts Draudzes namā; svētku noslēgumā, pulksten 15.30 – lūgšana.