Pēc ārkārtējās situācijas beigšanās līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārtelpās ne vairāk kā 300 cilvēku, paredz otrdien valdībā atbalstītie Veselības ministrijas (VM) izstrādātie noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai", ziņo LETA.

Pasākumu organizatoriem, kas ārtelpās plāno uzņemt ne vairāk kā 300 cilvēkus, jāievēro, lai vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības.

Savukārt no 1.jūlija līdz 31.jūlijam vienlaikus iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāk par 1000 kvadrātmetriem, varēs uzturēties ne vairāk kā 100 cilvēki. Telpās, kuru kopējā platība ir lielāka par 1000 kvadrātmetriem, vienlaikus varēs uzturēties līdz 500 cilvēkiem. Šajā gadījumā pasākumu organizatoriem ir jānodrošina, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra. Tāpat uz vienu personu jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības. Pasākuma organizatoriem ir jānodrošina publiski pieejama informācija par maksimālo pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.

No 1.jūlija līdz 31.jūlijam ārtelpās varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem, ievērojot, ka uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības.

No 1.augusta līdz 31.augustam pasākumā iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri, vienlaikus varēs uzturēties ne vairāk kā 250 cilvēki. Savukārt telpās, kuru platība ir lielāka par 1000 kvadrātmetriem, varēs pulcēties ne vairāk kā 500 cilvēki. Līdzīgi kā iepriekš, arī augustā pasākuma organizatoriem ir jānodrošina, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra. Tāpat uz vienu personu jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības. Pasākuma organizatoriem ir arī jānodrošina publiski pieejama informācija par maksimālo pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.

Ievērojot, ka uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības, no 1.augusta līdz 31.augustam ārtelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 1000 cilvēki.

Pulcēšanās ierobežojumu prasības neattiecas uz izstāžu, kultūras, organizētu sporta treniņu vai nodarbību norises vietām, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietām, piemēram, dzelzceļa stacijas, autoostas, lidosta un tamlīdzīgi, kā arī uz dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums.

Turklāt maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu.

Pasākumu organizatoram katrā vietā un gadījumā ir jāizvērtē iespēja ievērot divu metru distanci, pasākuma norises laiks, vieta un piekļuves apstākļi, norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis. Pasākumu organizators būs atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pakalpojuma organizēšanas vietā.

Organizējot pasākumu objektā, kura platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, pasākuma organizatoram vajadzēs izstrādāt plānu, lai nodrošinātu piesardzības pasākumus distancēšanās īstenošanai. Tāpat pasākuma organizators varēs noteikt par pienākumu fiziskai personai nodrošināt sevi ar mutes un deguna aizsegu, ja tas ir iepriekš darīts zināms, ieskaitot ar publiski redzamu paziņojumu pie pasākuma norises vietas.

Veselības ministrijas izstrādātie un valdības pieņemtie noteikumi uzliek par pienākumu nodrošināt, ka izstāžu un kultūras norises vietā, ja netiek organizēts pasākums, vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.

Arī izstādēs un kultūras norises vietā uz vienu apmeklētāju ir paredzēti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības. Tāpat jānodrošina atsevišķas vai nodalītas apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas, kā arī ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz trīs metru platumā.

Jānodrošina, ka apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā.

Savukārt, ja izstādes norises vietā rīko arī semināru vai konferenci, tā jārīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot maksimāli pieļaujamo personu skaitu jūnijā, jūlijā un augustā.

Pasākumiem, kuros apmeklētāji piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēros maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

VM iepriekš izstrādātais noteikumu projekts nosaka, ka kultūras, sporta, izklaides, sabiedriskās ēdināšanas un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst.6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst.24, izņemot brīvdabas kino demonstrācijas pasākumus, kuri jābeidz ne vēlāk kā pulksten 2.