Kultūras komisija kārtējā sēdē ceturtdien nolēma principāli atbalstīt fotomākslinieces Irinas Tīres grāmatas „Skatiens” izdošanu.

Sagaidot savu apaļo gadskārtu, Irina Tīre sagatavojusi foto albumu „Skatiens”, kurā galvenokārt apkopoti viņas veidotie Liepājas teātra aktieru melnbaltie portreti (fotografēti uz filmas un kopēti analogajā tehnikā) un kas iecerēta kā turpinājums pirms pieciem gadiem izdotajai grāmatai „Liepāja grafikās”.

Foto albumu paredzēts izdot „Jelgavas tipogrāfijā” 1000 eksemplāru lielā tirāžā, un tā iespiešanas izmaksu tāme ir Ls 4000 (kopējā izdevuma tāme: Ls 6000).

Kultūras pārvalde grāmatas izdošanu atbalstījusi, piešķirot Ls 300, taču komisijas priekšsēdētāja Silva Golde rosināja piešķirt papildu atbalstu, pēc grāmatas klajā nākšanas iepērkot pašvaldības vajadzībām daļu tirāžas (50 – 100 eks.).

Apspriežot priekšlikumu, izskanēja iebildumi, ka Ls 300 ir pietiekams atbalsts, jo arī citu jubilāru izdevumiem neesot piešķirts vairāk (Baiba Kļava). Savukārt Mārtiņš Gineitis atzina, ka tāmi varētu par 700 – 800 latiem samazināt, izvēloties tikpat kvalitatīvu, bet lētāku tipogrāfiju, jo „tagad tādas ir vairākas”.

Tomēr komisija izlēma atbalstīt Goldes priekšlikumu.