Pirmdien Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors Edgars Lāms rīkoja savas monogrāfijas “Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki" atvēršanas svētkus.

Atvēršana notika Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas telpās, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Kā saka pats autors: “Neskatoties uz to, ka Friča Bārdas daiļrade ir daudz pētīta, centos tur atrast mazāk zināmās lappuses – Fricis Bārda kā tautskolotājs, kritiķis, romantisma teorētiķis, dramaturgs. Lielākā daļa darba ir tapusi pirms desmit gadiem, tad bija pārtraukums, jo kaut kas pašam nepatika, kaut ko nokritizēja. Fricis Bārda man pašam ir tuvs, un es atgriezos, un nu punkts ir pielikts."

Ar padarīto darbu profesoru Edgaru Lāmu sveica kolēģi un studenti. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane atklāja: “Profesors Lāms pats ir salīdzināms ar Frici Bārdu. Pirmkārt, Lāmam piemīt vēlme pārvarēt realitāti, otrkārt, tāpat kā Fricis Bārda bija tautskolotājs, arī profesors Lāms izglīto."

Monogrāfijas eksemplāri tika dāvināti Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai, un tos ir iespējams iegādāties Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē.