Turpinot publikācijā "Lasītājs: Cik ilgi stāvēs Karostā uz ietves "aizmirstais” auto? aizsākto diskusiju, portāla lasītājs no Karostas raksta:

"Pašvaldības Policija atsaucas uz to, ka pārvietot mašīnu varēs tikai pēc 45 dienām, balstoties uz MK noteikumiem Nr.767, bet šo noteikumu 20. punkts skaidri nosaka, ka transportlīdzekli atzīst par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja "20.1. tas atrodas vietā, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, ilgāk par astoņām stundām kopš brīža, kad, vadītājam klāt neesot, par šo pārkāpumu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols–paziņojums”; tomēr pašvaldības policija atsaucas uz punktu 20.2.: "tas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par pašvaldības noteikto laiku, bet ne mazāk par 45 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa”.
 
Manuprāt šeit ir elementāra situācija, mašīna atstāta, kur stāvēt nedrīkst, nevis uz ceļa, ir noformēts protokols un tad, balstoties uz punktu 20.1., pēc 8 stundām Policijai tā ir jāsavāc, bet, ja nu tāda vēstule ir saņemta no policijas priekšnieka, tad nav skaidrs kur vēl vērsties, jo no šīs vēstules izriet secinājums, ka, vai nu Pašvaldības policijas amatpersonas neuzmanīgi izlasa noteikumus, uz kuriem atsaucas, vai nu uzskata, ka šajā vietā mašīna var stāvēt bez protokola un tas netraucē iedzīvotājiem.”

Komentējot šo viedokli, Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš informēja: "2021.gada 1.oktobrī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemts izsaukums par to, ka Atmodas bulvārī atrodas transportlīdzeklis, kurš esot novietots stāvēšanai uz ietves.

Policijas darbinieki ierodoties norādītajā adresē konstatēja, ka vietā, kur stāv transportlīdzeklis, vizuāli ietves nav, jo zem transportlīdzekļa ir sadrupis asfalts ar granti. Darbinieki tomēr pieņēma lēmumu sastādīt lēmumu par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu pēc Ceļa satiksmes noteikumiem 122.2 punkta, kur noteikts ka "Stāvēt aizliegts citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos”.

2021.gada 13.oktobrī tika saņemta rakstiska sūdzība, kurā tika norādīts, ka uz gājēju ietves Atmodas bulvāra un Britu flotes ielas krustojumā ilgstoši atrodas pamesta mašīna Audi. Papildus sūdzībā tika norādīts, ka minētais transportlīdzeklis novietots, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, kas traucējot un ierobežojot gājēju, kā arī citu, mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku pārvietošanos, izmantojot likumā paredzēto ietvi.

Tā kā sūdzībā tika norādīts, ka transportlīdzeklis atrodas ilgstoši pamests un sūdzība tika iesniegta trīspadsmit dienas vēlāk pēc lēmuma sastādīšanas, kā arī transportlīdzeklis neapdraud drošību satiksmei un nav zināms vai transportlīdzeklis pēc lēmuma sastādīšanas netika lietots, kā arī transportlīdzeklim ir derīga tehniskā apskate, tika pieņemts lēmums transportlīdzekli atzīt par ilgstoši atstātu uz ceļa (pēc iesniegumā/sūdzībā norādītās informācijas) saskaņā ar MK noteikumu Nr.767, 20.2.punktu.

Papildus informējam, ka uzsākto procesu vairs nevar mainīt, jo transportlīdzekļa īpašnieks tika rakstiski informēts, ka viņam piederošais transportlīdzeklis tika atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa un tas tiks evakuēts, ja transportlīdzeklis līdz 2021.gada 6.decembrim netiks lietots."