Vēsturnieka Gunāra Silakaktiņa videostāsts par 1882.gadā celto Liepājā pirmo sieviešu cietumu, kas atradās Klaipēdas ielā 4.