Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) šonedēļ pieņēmis lēmumu no amata atcelt zvērinātu tiesu izpildītāju Sandru Jaunsleini, kura pieļāvusi būtiskus Tiesu izpildītāju likuma, Civilprocesa likuma un citu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā, aģentūrai LETA pavēstīja Tieslietu ministrijas pārstāve Lana Mauliņa.

Sandras Jaunsleines birojs atradās Liepājā, Peldu ielu 38. Viņas iecirknis bija daļa Liepājas, Rucavas un Durbes novadi.

Lana Mauliņa norādīja, ka bargākais disciplinārsods – atcelšana no amata – ir uzlikts par būtiskiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem, kas radījuši kaitējumu valsts interesēm – par zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestiža un sabiedrības uzticības zvērinātiem tiesu izpildītājiem kā valsts amatpersonām graušanu.

Disciplinārsods ir piemērots uz Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas 12.februāra lēmuma pamata, izskatot ar Bordāna 2.janvāra rīkojumu ierosināto disciplinārlietu.

Disciplinārlietu komisija secināja, ka Jaunsleine ir pieļāvusi būtiskus Tiesu izpildītāju likuma, Civilprocesa likuma un citu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā.

Izvērtējot zvērinātas tiesu izpildītājas pārkāpumus, viņas sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija uzskatīja, ka konkrētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu, un nolēma ierosināt tieslietu ministram atcelt Jaunsleini no amata.

Mauliņa skaidroja, ka tieslietu ministra lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur minētā lēmuma darbību.

Zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumus Kurzemes apgabaltiesas iecirknī Nr.6 uzdots veikt Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.11 zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai.