Nakts dzīve ap Juliannas pagalmu ir nedroša, pašvaldības policijas reida laikā pirms nedēļas sastādīti akti un protokoli par dažādiem pārkāpumiem – sprieda deputāti Attīstības komitejas sēdē aizvadītajā ceturtdienā pirms balsošanas par atbalstu Pašvaldības policijas vēlmei piedalīties Eiropas Komisijas finansētā trīs Baltijas valstu kopprojektā "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai" ("Technological inovation for enhancing public security" jeb INNOSEC).


Pieteikums par līdzdalību projektā jāiesniedz līdz 24. septembrim.


Komitejā pašvaldības policijas vēlme tika atbalstīta, par to vēl jānobalso domes sēdē 17. septembrī.


Šī EK Policijas iekšējās drošības fonda programmas projekta ietvaros paredzēts gan uzlabot policijas tehnisko nodrošinājumu – videonovērošanas sistēmas, gan policistu apmācību. Lielākā finansējuma daļa paredzēta tieši videonovērošanas sistēmām, ko domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis vērtējā kā ļoti pozitīvu ziņu, jo tas ļautu ietaupīt pašvaldības līdzekļus.


Projekta "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai” kopējās izmaksas 400 000 eiro, no kurām Policijas iekšējās drošības fonda programmas finansējums ir 360 000 eiro (90%), pašvaldības līdzfinansējums – ‭40 000 eiro (projekta īstenošanai nepieciešams arī pašvaldības priekšfinansējums).‬


Projekts varētu tikt īstenots divu gadu laikā no 2021. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Tā ietvaros tiks uzlabota sabiedrības drošība, pilnveidojot videonovērošanas tīklu pilsētā – tiks iegādātas videonovērošanas kameru sistēmas un analītikas serveri. Tāpat, sadarbībā ar Tallinas pašvaldības policiju, tiks pilnveidotas drošības dienestu darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā. Projekta mērķis ir arī veicināt policiju sadarbību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, palielināt reģiona drošību.


Liepājas pašvaldības policija projektā darbosies kopā ar Vīmsi pašvaldību (Igaunija), Igaunijas Valsts policiju, Tallinas pašvaldības policiju un Viļņas pašvaldības sabiedriskās kārtības nodaļu.


Projekta plānotais kopējais finansējums visās trīs Baltijas valstīs ir trīs miljoni eiro.


Lēmuma izpildi kontrolēs pats Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.