SIA "Liepājas Leļļu teātris" no pašvaldības budžeta šogad paredzēti 234 541 eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Šodien Liepājas domes sēdē deputāti nolēma noslēgt deleģēšanas līgumu starp Liepājas pašvaldību un Liepājas Leļļu teātri, lai teātris rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Jauns deleģēšanas līgums nepieciešams, jo iepriekš noslēgtajam līgumam beigsies termiņš.

Pašvaldības SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir dibināta 2000.gada 22.septembrī, kuras galvenais pamatdarbības veids ir mākslinieciskā darbība.

Liepājas dome ir izvērtējusi pašvaldības dalību "Liepājas Leļļu teātrī", konstatējot, ka kapitālsabiedrības darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likumaprasībām, kā arī noteikusi "Liepājas Leļļu teātris" vispārīgos stratēģiskos mērķus – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, radot daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu repertuāru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības izvērtējumu – Liepājas Leļļu teātrim darbojas nozarē, kur tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgā jomā un attiecīgi šajā nozarē ir jānodrošina augstas kvalitātes standartu.