Ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss un kurām pienākas skolēnu ēdināšanas maksas atvieglojumi arī attālinātā mācību procesa laikā, būs iespēja saņemt pārtikas karti 25 eiro vērtībā, ārkārtas sēdē 25. martā nolēma Liepājas domes deputāti.

Pārtikas iegāde tiek īstenota sadarbībā ar veikalu, un pārtikas kartēm ir noteikti ierobežojumi, kas liedz ar tām iegādāties alkoholu, tabakas izstrādājumus un preces, kas nav uzskatāmas par pārtikas produktiem.


Šādas kartes tiks nodotas izglītības iestādēm, kuru sociālie pedagogi tās tālāk nodos bērna likumiskajam pārstāvim.


Sociālajam dienestam uzdots izvērtēt un sniegt nepieciešamo atbalstu arī tām ģimenēm, kurām nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statuss, bet bērniem ir piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi. Šīm ģimenēm jāvēršas LSociālajā dienestā. Tālrunis informācijai: 63489655.

Pagaidām ēdināšanas atbalsts tiks sniegts līdz 14. aprīlim, ja valstī netiks noteikts ārkārtas situācijas termiņa pagarinājums.