Pastāvot esošajai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalīšanas kārtībai, reģionālās attīstības centri – Daugavpils, Liepāja, Rēzekne un Jēkabpils – atrodas neizdevīgā situācijā.

Un valdībai būtu jādalās ar pašvaldībām ieņēmumos ne tikai no IIN. Šādu viedokli "Rietumu radio" pauda Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

"Labākajā situācijā ir Pierīgas novadi, kuru iedzīvotāji strādā labi apmaksātos amatos Rīgā, bet ir deklarējušies ārpus Rīgas. Ne jau Garkalnē veidojas iekšzemes kopprodukts (IKP), ne jau tur atrodas ostas un ražotnes."

Viņaprāt, valdībai vajadzētu dalīties ieņēmumos arī no pievienotās vērtības nodokļa, līdz ar to pašvaldība būtu lielāka ieguvēja no ekonomiskās attīstības savā teritorijā.

"Ja mūsu ieguldījums tautsaimniecībā ir lielāks, jābūt arī atdevei, lai ar saviem budžeta ieņēmumiem varam tālāk attīstīt infrastruktūru, kas dotu vēl lielāku IKP pieaugumu," sacīja Sesks.

Kā stāsta Sesks, Finanšu ministrija uzņēmusies nākamgad izstrādāt jaunu finanšu izlīdzināšanas modeli, kur vienīgais kritērijs nebūs IIN. Viņš gan nebija drošs, vai šo modeli tuvākajā laikā izdosies mainīt, jo patlaban strauja ekonomikas augšupeja nākamajā gadā netiek prognozēta, turklāt tepat līdzās notiek karadarbība.

"Ja ekonomikā ir augšupeja, šādas izmaiņas panākt ir vieglāk, kamēr sliktos laikos, kad budžets samazinās vai arī neaug tik strauji, tas ir grūtāk," sacīja Sesks.

Kā ziņots, Finanšu ministrijas (FM) priekšlikums paredz, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanai nākamgad tiks novirzīti 36,5 miljoni eiro.

FM piedāvājums veidots, lai īpaši atbalstītu pašvaldības ar viszemākajiem ieņēmumiem un lai nodrošinātu līdzsvarotu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām 2015.gadā, tādējādi mazinot reģionālo nevienlīdzību finanšu resursu pieejamības ziņā. Priekšlikumi paredz mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības sadalījumu starp republikas pilsētām un novadiem no 47% pret 53% uz 48% pret 52%. Tāpat paredzēta papildu dotācija četru republikas pilsētu pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus 500 eiro apmērā uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Šīs republikas pilsētas ir Liepāja, Rēzekne, Jēkabpils un Daugavpils.

Paredzētas arī papildu dotācijas novadu pašvaldībām. Novadu finanšu nepieciešamībai 99% apmērā dotācija būs 18,3 miljoni eiro, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas dotācija – 12,1 miljons eiro.