Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatījuši pašvaldības nākamā gada budžeta projektu, kurā noteikti plānotie ieņēmumi, kā arī pamatizdevumi iestāžu uzturēšanai un funkciju nodrošināšanai.

Kā Finanšu komitejas sēdē norādīja domes Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, nākamā gada pamatbudžetā ieņēmumi tiek prognozēti 60 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa jeb aptuveni 34 miljoni eiro plānoto ieņēmumu paredzēti no iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumiem, 15,1 miljons eiro paredzēts saņemt transferta maksājumos no valsts budžeta, savukārt 7,1 miljons eiro plānots gūt no iestāžu maksas pakalpojumiem un vēl 3,3 miljoni eiro – no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

Nākamā gada budžetā nedaudz vairāk par pusmiljonu eiro paredzēti arī atalgojuma paaugstināšanai tiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri līdz šim saņēma viszemāko atalgojumu. Tas saistīts ar izmaiņām likumdošanā, kas nosaka, ka no nākamā gada valstī minimālā alga tiek paaugstināta par 40 eiro, līdz ar to papildus finansējums ieplānots to algu paaugstināšanai, kas līdz šim bija minimālās algas līmenī vai nedaudz lielākas. Pēc deputāta Viļņa Vitkovska ierosinājuma deputāti uzdeva Finanšu pārvaldei meklēt iespējas nākamā gada budžetā paredzēt kaut nelielu atalgojuma pieaugumu arī pirmsskolas iestāžu pedagogiem, kuri atlīdzību saņem no valsts budžeta. Kā komitejā skaidroja V.Vitkovskis, šobrīd pēc plānotās minimālās algas paaugstināšanas, pirmsskolas izglītības iestādēs veidojas situācija, ka pedagogu algas ir mazākas par atsevišķu tehnisko darbinieku atalgojumu. Kopumā šim mērķim pašvaldības budžetā nepieciešams 83 tūkstoši eiro.

Pamatbudžeta izdevumu sadaļā nākamgad lielākā daļā jeb 33% līdzekļu ir paredzēti izglītības nozarei, 24% nākamajam gadam paredzēto līdzekļu plānots tērēti ekonomiskās darbības nodrošināšanai, 22% līdzekļu paredzēts novirzīt brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī sportam un kultūrai. Savukārt vispārējo valdības dienestu uzturēšanai paredzēti 7% no kopējā nākamā gada izdevumiem, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 2%, bet sociālajai aizsardzībai – 10%.

Kā Finanšu komitejā norādīja domes Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, plānotais nākamā gada pamatbudžets saglabāsies aptuveni tajā pašā apmērā kā šī gada budžets, taču jārēķinās, ka tēriņiem naudas atliks mazāk, jo nākamgad aptuveni 9% līdzekļu aiziet aizņēmumu atmaksai un kredītmaksājumiem par iepriekš īstenotajiem projektiem, ko 2014.gadā dzēsa ar valsts atbalstu.

Nākamā gada budžeta projekts vēl jāapstiprina domes sēdē, kas notiks nākamnedēļ, 11.decembrī, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs.