Liepājas domes nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas papildu konkursā, kas tika izsludināts 1.oktobrī, finansējumu saņēmušas piecas organizācijas.

Pavisam pieteikumus bija iesniegti 12 projektu pieteikumi.

Biedrības "Goda teātris" projektam "Mazais cilvēks – lielā pasaule" piešķirts līdzfinansējums 450 latu apmērā.

Goda teātris, ko dibinājis Liepājas teātra aktieris Kaspars Gods, sadarbībā ar bērniem ar īpašām vajadzībām strādā pie izrādes veidošanas.

166 lati piešķirti biedrībai "Cerība. Ticība. Mīlestība", lai organizētu sporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Liepājas Olimpiskajā centrā.

Liepājas poļu sieviešu kluba "Vanda" projekts "Liepājas nacionālo biedrību dalība Mazākumtautību forumā Rīgā" saņēmis līdzfinansējumu 170 latu apmērā.

Projektu iesniedza vairākas mazākumtautību biedrības – Vācu kultūras centrs, Vācu–latviešu tikšanās centrs, Latvijas poļu savienības Liepājas nodaļa un vācu biedrība "Asns".

Bērnu un jauniešu biedrības "Liepājas jaunie vanagi" projektam "Pavasaris mostas NVO" piešķirtais līdzfinansējums ir 1304 lati.

Projekta mērķis ir organizēt NVO forumu Liepājā, kā arī izstrādāt stratēģijas jaunu biedru piesaistei.

Liepājas multinacionālās kultūras centrs "Unisons" saņēmis 150 latus kultūras pasākumu programmas skolēniem "Ziemas saulgrieži" organizēšanai.

"Ne visi iesniegtie projekti atbilda konkursa nolikumam, tāpat komisija lēma neatbalstīt tādu projektu pieteikumus, ko paredzēts īstenot tikai 2014.gadā, jo tad jau tiks izsludināts jauns NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss. Komisija, vērtējot iesniegtos projektus, skatījās arī uz to, vai tiem ir piesaistīts līdzfinansējums, kas arī bija prasība konkursa nolikumā," pastāstīja komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Vaiteiks.

Kopējā budžeta atlikuma summa, kas sadalīta projektu līdzfinansēšanai, ir 2240 lati. Budžeta atlikums izveidojies pēc šī gada martā izsludinātā NVO projektu konkursa, kurā rezervētās summas tika paredzētas kā cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums), tomēr daļa no atbalstītājiem Liepājas NVO iesniegtajiem projektiem netika atbalstīti citos projektos.