Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piektdien, 8.maijā, sasauca Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēdi, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un turpmāko rīcību saistībā ar aktuālajiem valdības lēmumiem un ārkārtējās situācijas valstī pagarinājumu līdz 9.jūnijam, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Rūpējoties par liepājnieku veselību un saistībā ar valdības izsludinātā ārkārtējā stāvokļa pagarināšanu, piektdien sasauktajā Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēdē tika pārrunātas jaunās izmaiņas esošajos noteikumos un apspriests, kā tās ieviest Liepājas pašvaldībā.

Civilās aizsardzības komisijas locekļi vienojās, ka līdz ar valdības lēmumu par ierobežojumu mazināšanu, jāveicina sabiedrības locekļu personīgā atbildība. Lai gan vīrusa izplatība ir mazinājusies, pandēmija nav beigusies, un ikdienā ikvienam jāturpina ievērot piesardzības pasākumi un nepieciešamie sabiedrības veselības drošības apstākļi jāturpina nodrošināt visās pašvaldības organizācijās.

"Līdz šim esmu guvis pārliecību, ka vairums liepājnieku bijuši ļoti apzinīgi un sargājuši ne tikai sevi, bet pauduši patriotisku sargāšanas sajūtu par pilsētu kopumā. Tas, ka šobrīd ierobežojumi paliks mazāk, nekādā gadījumā neatbrīvo mūs, iedzīvotājus, no atbildības par mūsu pašu drošību. Ierobežojumu mazināšana tikai palielina cilvēka personīgo atbildību. Būtiski, ka šajā laikā īpašas rūpes pievēršam savai psiholoģiskajai labsajūtai, tāpēc aicinu ikvienu liepājnieku darīt to, kas sagādā prieku, bet neaizmirst par svarīgāko – mūsu veselības drošību,” sacīja Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

Sēdē tika nolemts no 13. maija atvērt visas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes un J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas pirmskolas sagatavošanas grupas. Civilās aizsardzības komisijas locekļi lēma, ka Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs klātienē apmeklētājus pieņems no 12. maija, tāpat no 12. maija plānots atvērt Liepājas muzejus un bibliotēkas.

Valdības lēmums paredz, ka jāpārtrauc bērnu vasaras nometņu darbība un Liepājas pilsētas pašvaldība pieņēma lēmumu pagaidām neslēgt līgumus ar nometņu konkursa dalībniekiem un šo procesu apturēt līdz nākamajiem valdības lēmumiem.

Sēdē tika apspriests arī veids, kā kontrolēt valdības lēmumu par to, ka iedzīvotājiem sabiedriskajā transportā jālieto sejas aizsegi. Šī lēmuma kontroli uzraudzīs policijas pārstāvji, regulāri rīkojot reidus.

Saistībā ar aktuālajiem valdības lēmumiem, šobrīd notiek visu pašvaldības iestāžu apzināšana, lai varētu vienoties par konkrētiem dažādu ierobežojumu atcelšanas datumiem, ikdienas darba turpmāko organizēšanu, atsevišķu iestāžu atvēršanu, sporta nodarbību nodrošināšanu un citu aktivitāšu atsākšanu. Pirmdien, 11. maijā, notiks Liepājas domes vadības un izpilddirekcijas sanāksme, kurā tiks lemts par precīzāku citu pašvaldības iestāžu turpmāko darbību un klātienes procesu atsākšanas datumiem.

Tāpat pirmdien būs saņemti precīzi ieteikumi un rekomendācijas no valsts veselības institūcijām, kā organizēt dažādas fiziskas aktivitātes, līdz ar to varēs lemt par āra trenažieru, bērnu laukumu, citu sporta infrastruktūras atribūtu lietošanu un ikdienas sporta aktivitāšu nodrošināšanu.
 
Komisijas locekļi vienojās, ka Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu veiksmi nosaka cieša sabiedrības, pašvaldību un valsts iestāžu sadarbība. Tādēļ arī turpmāk no pašvaldības puses būs jārosina sabiedrībai turpināt ievērot visus nepieciešamos veselības drošības pasākumus − rūpīgu roku higiēnu, fizisko distancēšanos un pārdomātu rīcību, gan atrodoties publiskās vietās, gan sadzīvē. Īpaši uzmanība jāpievērš sportisku aktivitāšu organizēšanai, un jāatceras par 2 metru savstarpējās distances ievērošanu arī sportojot, īpaši grupu sporta veidos, kā arī jāņem vērā tas, ka atļautas tikai bezkontakta sporta aktivitātes. 

Plašāka informācija par aktuālajiem valdības lēmumiem un plānotajām izmaiņām, pieejama šeit,  Aktuālie likuma grozījumi pieejami šeit.