KNAB piemērojis naudas sodu virknei Latgales pašvaldību deputātu, kuri balsojuši par domes informatīvā izdevuma izdošanu arī krievu valodā. Liepājas domnieki šādu sodu nav saņēmuši.

Informācija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) mājaslapā vēsta, ka sodīti Daugavpils, Līvānu un Ludzas novada domes deputāti.

Pieci Līvānu domes deputāti saņēmuši katrs 70 eiro sodu, jo apstiprinot 2016.gada budžetu, izdevumos iekļāvuši finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā izdevuma "Līvānu novada vēstis" izdošanai krievu valodā.

Kā skaidro KNAB, to darīt liedz Valsts valodas likums, turklāt deputāti neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto pienākumu, ka publiskas personas finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Tāpat 70 eiro sodu saņēmuši 15 Daugavpils novada domes deputāti, kuri, apstiprinot domes budžetu 2016. un 2017.gadam, pamatbudžeta izdevumos iekļāva finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā izdevuma "Daugavpils Novada Vēstis" izdošanai krievu valodā. Arī šajā gadījumā deputāti pārkāpa Valsts valodas likumu un neievēroja Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

Identisku naudas sodu saņēmuši arī 15 Ludzas novada pašvaldības domes deputāti. Viņi, balsojot par pašvaldības budžeta un tā grozījumu 2016.gadam apstiprināšanu, iekļāva finanšu līdzekļus pašvaldības informatīvā izdevuma "Ludzas Novada Vēstis" izdošanai krievu valodā.

Naudas sodus deputāti samaksājuši šogad pavasarī un vasarā.

Iepriekš KNAB piemēroja naudas sodu vairākiem Rēzeknes un Aglonas novadu domes deputātiem, kuri pašvaldības budžetā bija iekļāvuši līdzekļus informatīvā izdevuma tulkošanai krievu valodā.

Tiesa gan atcēlusi piemērotos naudas sodus deviņiem Rēzeknes domes deputātiem, kuri bija panākuši, ka domes laikraksts tiek izdots arī krievu valodā.

Tiesa atzinusi, ka nav pierādīts fakts, ka konkrētajā situācijā nav ievērots Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, jo deputātu lēmums nav bijis tiešā veidā saistīts ar pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu, piešķiršanu vai pārdalīšanu.

Tiesa norādījusi, ka lēmumam par nolikuma pieņemšanu, paredzot pašvaldības laikraksta izdošanu svešvalodā, finansējot to no pašvaldības budžeta līdzekļiem "fiskālā ietekme nav konstatējama".

Kā zināms, Liepājas domes deputāti jau gadiem akceptējot budžetu, dod atļauju pašvaldības izdevuma "Katram Liepājniekam" drukāšanai kā valsts, tā arī krievu valodā. Savu sašutumu par to irliepaja.lv pauduši arī portāla lasītāji. Tomēr pagaidām KNAB nav sodījis Liepājas deputātus.

irliepaja.lv atbildēja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja  Zita Lāzdāne, "sludinot nākamo iepirkumu, pārskatīsim lēmumu par nepieciešamību izdot izdevumu krievu valodā".

Pēc Lazdānes sacītā, pašvaldības informatīvais izdevums "Katram Liepājniekam" paredzēts iedzīvotāju informēšanai par Liepājas pašvaldības aktualitātēm, tostarp domes pieņemtajiem lēmumiem, izmaiņām nodokļu likmēs, informāciju par remontdarbiem un līdzīgām tēmām.

"Kopējā izdevuma tirāža ir 40 000, no kā krievu valodā tiek izdoti tikai 2000 numuri (iepirkumā gan bija teikts, ka 3500 eks.– irliepaja.lv) jeb 4 % (līdz 2014.gadam krievu izdevuma tirāža bija 9200 eks., pēc tam 9000 eks. – irliepaja.lv). Līgums ar abonēšanas centru "Kurzemes Vārds" paredz, ka izdevums latviešu valodā tiek nogādāts katrā pastkastītē, bet izdevumu krievu valodā piegādā tikai to iedzīvotāju pastkastēs, kuri izrādījuši vēlmi saņemt informāciju tieši krievu valodā. Iepirkuma rezultātā noslēgtais līgums paredz to, ka izdevumu izdodam divās valodās".