Pilsētas domes deputāte Ludmila Rjazanova jau ilgāku laiku pūlas tikt skaidrībā par skolēniem piešķirto pašvaldības pārtikas paku patieso cenu, jo vairāki vecāki, arī pati deputāte, veicot aprēķinus, secinājusi, ka produktu izmaksas bijušas zemākas, nekā pakas kopējās izmaksas. Deputāte pieprasīja informāciju Izglītības pārvaldei un saņēma pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītājas Ingas Ekuzes atbildi.


Ekuze deputātei ieteikusi "vērsties pie ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem: SIA "Māras lācis"; SIA "Viedaga"; SIA "Zālītes A", ar lūgumu iesniegt, uzrādīt pārtikas pakā esošo pārtikas produktu iegādes cenu par abiem periodiem, kad pārtikas pakas ar domes lēmumu tika izsniegtas".


Kā skaidrojusi Ekuze, "ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji komplektēja pakas, iegādājās pārtikas produktus", savukārt Izglītības pārvalde "bija atbildīga par pārtikas pakā iekļaujamo pārtikas produktu ieteikumiem, vadoties pēc MK noteikumiem un uztura speciālistes rekomendācijām".


Ekuze arī norādījusi, ka "par konkrētām pārtikas produktu iegādes vietām un produktu cenām, ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs pats var sniegt informāciju".


Ekuzes secinājums: "Pārvalde savu tiešo pienākumu šajā situācijā ir izpildījusi".


Šāda atbilde (atbildes nesniegšana) Rjazanovu neapmierināja, un viņa vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).


No ministrijas saņemtajā vēstulē teikts: "Jūsu vēstulē aprakstītās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīcības, nesniedzot pieprasīto informāciju, izvērtēšana ir Liepājas pilsētas pašvaldības kompetencē esošs jautājums. Līdz ar to Ministrija ir nosūtījusi vēstuli Liepājas pašvaldībai ar lūgumu izvērtēt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīcību, informējot par to Ministriju un Jūs".

Vienlaikus ministrija darījusi zināmu, ka Satversmes tiesa ir noteikusi deputātu tiesību aizsardzības mehānismu, proti, "pašvaldības domes deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskāruma pārbaudi uz deputāta pieteikuma pamata veic administratīvā tiesa. [..] Ja pašvaldība un tās amatpersonas ir ierobežojušas Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā noteiktās deputāta tiesības, pamatojoties uz iepriekš minētā Satversmes tiesas spriedumā izteiktajām atziņām, administratīvā tiesa uz deputāta pieteikuma pamata veic deputātu tiesību aizskārumu pārbaudi.


Ņemot vērā minēto, ja Jūs uzskatāt, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir ierobežojusi Jūsu Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā noteiktās deputāta tiesības, aicinām ar pieteikumu vērsties administratīvajā tiesā.".


Pēc Rjazanovas teiktā, viņa vēl gaidīs atbildes no SIA “Zālītes A” un SIA “Viedaga”, kā arī atbildi no Liepājas domes priekšsēdētāja, tad pieņemšot lēmumu.