Pirmdiena, 12. jūlijs

15.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē

17.00. Administratīvā komisija, attālināti

Zinātnes un izglītības inovāciju centrā turpinās vasaras tematiskās dienas. No 12. līdz 16. jūlijam notiks nodarbības "Ūdens noslēpumi".

Otrdiena, 13. jūlijs


10.00 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa.

Liepājas Izglītības nozares pārstāvji piedalās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku notikumā "Saulesvija". Plkst. 10.00-11.00 no Rīgas Liepājā ierodas svētku auto ar Dziesmusvētku vēstnesi un filmēšanas grupu, kuri sveicinās visus svētku dalībniekus Liepājā. Svētku uzrunu no J. Čakstes laukuma sniegs Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere. Piedalās arī Liepājas mākslinieciskie kolektīvi.

No 13. līdz 14. jūlijam Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs uzņem lietuviešu un igauņu žurnālistus no medijiem "Lietuvos Rytas" un "Postimees".

Trešdiena, 14. jūlijs

11.00 Transporta infrastruktūras komisija, attālināti

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti


Ceturtdiena, 15. jūlijs

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, attālināti, tiešsaistē

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti, tiešsaistē

13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, attālināti, tiešsaistē

14.00 Finanšu komiteja, attālināti, tiešsaistē

16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti

Piektdiena, 16. jūlijs

14.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti, rakstveidā

Norisinās bērnu un jauniešu vasaras nometnes. 16. jūlijam notiks nodarbības "Ūdens noslēpumi". Vairāk ŠEIT.


Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1.Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2.Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3.Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4.Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5.Turpināsies vasaras darbi apstādījumos – dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ravēšana, soliņu labošana/krāsošana un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi.
6.Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
7.Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada posmu pārbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
8.Turpināsies Roņu ielas pārbūve. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
9.Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
10.Bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24 ir pabeigti. Turpinās dokumentu sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
11.Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
12.Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
13.Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju aiz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
14.Turpināsies ielas pārbūve L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
15.Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
16.Turpināsies Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, kur tiks atjaunots ietves un brauktuves segums.
17.Sakarā ar brauktuves seguma virskārtas atjaunošanu un bojāto brauktuves apmaļu un atsevišķu ietvju posmu remontdarbiem ir noteikti satiksmes ierobežojumi Uliha ielā – posmā no Jūrmalas līdz Robežu ielai un posmā no Robežu līdz Pērkones ielai.
18.Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm.
19.Notiks ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
20.Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
21.Strādā Pludmales glābšanas dienests.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
– informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
– izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
– iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
– saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.