Valdība un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ceturtdien parakstīja vienošanās un domstarpību protokolu par 2013.gada valsts budžetu, kurā paredzēts arī atbalsts Liepājai.

Vienošanos parakstīja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, raksta BNS.

Pēc protokola parakstīšanas Jaunsleinis sacīja, ka kompromiss tika meklēts līdz pēdējam brīdim un pēdējā LPS sēdē 26.septembrī valdība piedāvāja kompromisus, kuri arī ļāva panākt pozitīvu balsojumu par vienošanās un domstarpību protokolu. Viņš balsojumā gan atturējies, jo valdības piedāvātais variants paredz atbalstu 90 novadiem un četrām lielajām pilsētām, taču tas neaptver visas pašvaldības. "Par tādu piedāvājumu, kas attiecas tikai uz kaut kādu daļu, es nevaru balsot," paskaidroja LPS priekšsēdētājs.

Premjers norādīja, ka valdības piedāvātais kompromisa variants paredz mērķdotāciju četrām republikas pilsētām, lai paaugstinātu to vērtētos ieņēmumus uz iedzīvotāju, ‒ šīs pilsētas ir Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils un Liepāja. Paredzēts palielināt arī to pašvaldību, kuras saņem dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, finansējumu līdz 97% no pašvaldību vērtētajiem ieņēmumiem, un tas skars lielāko daļu pašvaldību. Pēc Dombrovska teiktā, šis piedāvājums bija vairāk vērsts uz reģionālo nevienlīdzību izlīdzināšanu.

26. septembrī LPS domes sēdē tika atbalstīts valdības piedāvājums nākamgad saglabāt esošo proporciju iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) sadalē, kur 80% no iekasēta nodokļa nonāk pašvaldību budžetos, bet 20% ‒ valsts budžetā. Plānots, ka pašvaldību budžetos nākamgad no IIN tiks iekasēti 698,3 miljoni latu.

Premjers un novadu domju priekšsēdētāji vienojās arī par papildu dotāciju 5,6 miljonu latu apmērā novadu pašvaldībām ar zemākajiem attīstības indeksiem, kā arī dotāciju 5,9 miljonu latu apmērā republikas pilsētām ar zemākajiem ienākumiem.

Protokolā arī prognozēts, ka no nekustamā īpašuma nodokļa nākamgad pašvaldības iekasēs 89,49 miljonus latu.

Tas arī paredz, ka izglītības un kultūras pasākumiem no valsts budžeta dotācijās 2013.gadā atvēlēs 215,87 miljonus latu.

Attiecībā uz autoceļu uzturēšanu puses vienojušās, ka gadījumā, ja nākamgad tiks konstatēti ārkārtas apstākļi un nebūs pieejami finanšu resursi uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, Satiksmes ministrija iesniegs valdībā pieprasījumu autoceļu ārkārtas seku likvidēšanai.

Vienošanās paredz, ka arī nākamgad tiks turpināti Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumi, plānojot nepieciešamos līdzekļus valsts budžetā. Ārstniecībai nākamgad paredzēts 12,721 miljons latu, savukārt kompensējamajiem medikamentiem un materiāliem ‒ 3,43 miljoni latu.

Puses arī vienojušās 2013.gadā noteikt garantēto minimālo ienākumu līmeni 35 latu apmērā.

Pašvaldības arī apņēmušās neiebilst, ka tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu tiek sasaistītas ar nodokļu nomaksu. Tomēr noteikts arī, ka koncepcijā par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli izvēlētais variants tiks nodrošināts Veselības ministrijas budžeta ietvaros un koncepcijas risinājumi uz pašvaldību budžetiem nākamgad neradīs negatīvu ietekmi.

Puses arī vienojušās, ka nākamā gada valsts budžetā skolēnu ēdināšanas izdevumiem tiks paredzēti 4,575 miljoni latu, kas ir par 63,7% vairāk nekā šogad.

Vienošanās arī paredz, ka Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz nākamā gada 1.aprīlīm jāizstrādā kritēriji minimālā nepieciešamā maršruta tīkla apmēra noteikšanai reģionālajiem starppilsētu un reģionālajiem vietējiem maršrutiem.

Jau ziņots, ka nākamā gada valsts budžetu finanšu ministrs Andris Vilks piektdien, 28.septembrī, iesniegs Saeimā.