Kultūras pārvalde izsludinājusi iepirkuma konkursu, ar kura palīdzību meklē komandu, kas filmēs dokumentālo filmu “Cosmopolitan Liepāja”.

Filmai būs jāsniedz informācija par Latviju un Liepāju trešo valstu pilsoņiem.

"Cosmopolitan Liepāja" tiks veidota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Sabiedrības integrācijas veicināšanas pasākumi Liepājā" ietvaros. Iepirkuma nolikumā teikts, ka "dokumentālās filmas “Cosmopolitan Liepāja” uzdevums ir atvieglot Trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā un Liepājā, kā arī veicināt vietējās kopienas atvērtību un izpratni par Trešo valstu pilsoņu ieguldījumu vietējās kultūrvides, demokrātiskas kopienas un ekonomikas attīstībā".

Konkursa uzvarētājam būs jāveido 45 minūtes gara filma, kura jāieskaņo angļu, franču un krievu valodā ar subtitriem latviski. Uzfilmēto materiālu paredzēts ievietot sociālajos tīklos youtube.com un wimeo.com.

Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 30.maijam.