Cik lietderīgas ir pašvaldības izveidotās komisijas, ja daža no tām gada laikā sapulcējusies vienu (!), divas, trīs, četras reizes, lai gan pēc nolikuma sēdēm vajadzētu būt reizi mēnesī?

Likuma "Par pašvaldībām" 61.pants nosaka: "atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas".

Komisiju izveidošanas nepieciešamību nosaka gan domes lēmumi, gan – atsevišķos gadījumos – likumi, piemēram, ar likumu noteikts, ka obligāta ir pašvaldības Administratīvā komisija, tāpat pilsētas Vēlēšanu komisija, Iepirkumu komisija, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Zemes komisija.

Citas komisijas likums iesaka izveidot, ņemot vērā pašvaldības praksi un pieredzi.

Liepājas domē, ja neskaita Vēlēšanu komisiju, kura tiek sasaukta pēc vajadzības, šobrīd darbojas 25 komisijas, kas strādā saskaņā ar kādu no četrām pastāvīgajām komitejām.

Ielūkojoties statistikas datos, redzams, ka absolūtā rekordiste ir Jaunatnes lietu komisija, kas pērn kopā sanākusi tieši vienu reizi! Arī šogad komisija jau vienreiz sapulcējusies, un tas vieš cerību, ka 2016.gadā sēdes varētu būt vairāk nekā tikai viena. Nolikums gan paredz, ka komisija pulcēsies reizi mēnesī.

Viens no Jaunatnes lietu komisijas pārstāvjiem vēsturnieks Pāvels Jurs, jautāts, vai komisija, kas sapulcējas reizi gadā, vispār ir vajadzīga, atbildēja: "Protams, nav!"

Jurs uzskata, ka "vēsturiski tā ir laba ideja" un šī varētu būt "ļoti laba komisija, ja vien deleģētie pārstāvji veiktu savas funkcijas un ierastos uz sēdēm".

Jurs ir pārliecināts, ja būtu spēcīga komanda, komisija spētu daudzko izdarīt jaunatnes labā. Taču šobrīd... "Man ir kauns. Tā neviens nedara. Tas ir jautājums par katra pilsonisko apziņu un atbildību."

Ja nav vēlēšanās darboties komisijā, tad tā arī būtu jāpasaka, domā Jurs. Par sevi viņš saka: "Es esmu gatavs strādāt, dodiet tikai darbu!"

Viens no "Red Sun Buffet" īpašniekiem Mareks Alberts ievēlēts divās komisijās – Tūrisma un Jaunatnes lietu. Par pēdējo viņš saka: "Vienreiz trāpīju, vienreiz netrāpīju..." Kad pēdējo reizi bijis uz komisijas sēdi, Alberts īsti neatceras. Viņu vairāk interesē darbs Tūrisma komisijā. Pērn tai bijušas septiņas sēdes, šogad – vēl neviena.

Tas šķiet savādi, zinot, ka tūrisma sezona ir deguna galā. Alberts piekrīt, ka komisijai būtu jāsanāk kopā regulāri, ja ne reizi mēnesī, kā noteikts nolikumā, tad reizi divos – obligāti. Alberts nebūt neuzskata, ka tūrisma lauciņā viss ir vislabākajā kārtībā un komisijai nebūtu, par ko spriest un lemt. "Kaut vai neapgūtais kaimiņzemes Lietuvas tūrisma tirgus, nesen atklāto zemo cenu aviolīniju pasažieri, ko mums no Palangas vajadzētu dabūt šurp uz Liepāju..."

Karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte, kas savulaik vadījusi arī pilsētas tūrisma informācijas biroju, gan uzskata, ka komisiju sasaukt regulāri nav vajadzības, tikai, ja nepieciešams konkrēts lēmums vai viedoklis.

Ar dižu čaklumu nav izcēlusies arī vicemēra Gunāra Ansiņa vadītā Vides komisija un otra vicemēra – Viļņa Vitkovska – vadītā Kultūras komisija, abām pērn notikušas vien četras sēdes.  Šogad gan trīs mēnešu laikā bijušas jau divas Kultūras komisijas sēdes (viena Vides komisijas sēde).

Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, kurš ir arī viens no Kultūras komisijas locekļiem, jautāts, kāpēc ir bijis tik maz sēžu, atbildēja: "Esmu tikai viens no komisijas. Kad priekšsēdētājs sasauc sēdi, iepazīstos ar darba kārtību un ierodos."

Jirgens pieļāva, ka "varbūt ir vērts izvērtēt, vai šīs komisijas ir vajadzīgas", jo "skata pēc tādas nav vajadzīgas".

Komisijas prikšsēdētājs Vilnis Vitkovskis, savukārt, pauda viedokli, ka komisijas "kaut kādā mērā tiek sasauktas pēc kādas iniciatīvas vai pieprasījuma". Jautāts, vai viņaprāt, šādu komisiju vispār vajag (pēdējā domes sēdē deputāti, piemēram, konceptuāli atbalstīja mūzikas festivāla ideju, kura nebija pirms tam izvērtēta ne Kultūras komisijā, ne atbilstošajā komitejā), Vitkovskis atbildēja, ka "noteikti vajag".

"Man komisija ir palīdzējusi noskaidrot daudzus jautājumus."

Vitkovskis gan nenoliedza, ka partiju izvirzītie cilvēki nereti nemaz nepiedalās komisiju darbā, tāpat dzīves temps kļuvis tik "mežonīgs", ka reizēm komisijai ir grūti tikt tam līdzi.

"Es tomēr teiktu, ka nav tik traki, ka vajag, bet var labāk."

Komisiju locekļi un sekretāri par darbu komisijas sēdēs un papildu veikumu komisijas darba nodrošināšanai ārpus komisijas sēdēm saņem atlīdzību 4,5 eiro par katru nostrādāto stundu (nepārsniedzot 10 stundas nedēļā); Administratīvās komisijas, Iepirkumu komisijas, Dzīvokļu komisijas un Sociālo lietu komisijas locekļi un sekretāri saņem 7,5 eiro par katru nostrādāto stundu (komisijas locekļi nepārsniedzot 10 stundas nedēļā, komisijas sekretārs – 15 stundas nedēļā).

Dažs aptaujātais komisiju loceklis nezināja, vai un cik par darbu viņam maksā, cits (Mareks Alberts) no samaksas atteicies.

Uzziņa

2015.gadā ir notikušas 14 domes sēdes, t.sk. 2 ārkārtas sēdes, pieņemti 595 lēmumi, izskatīti 597 jautājumi, apstiprināti 17 nolikumi, 23 saistošie noteikumi un 2 noteikumi.

2015.gadā notikušas 12 pastāvīgās Finanšu komitejas sēdes, izskatīti 377 jautājumi, pieņemti 11 lēmumi.

2015.gadā notikušas 12 pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēdes, izskatīti 219 jautājumi, pieņemti 16 lēmumi.

2015.gadā ir notikušas 9 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdes, izskatīti 34 jautājumi, pieņemti 12 lēmumi.

2015.gadā ir notikušas 11 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes, izskatīti 43 jautājumi, pieņemti 10 lēmumi.

(Avots: Liepājas dome)