Pilsētas attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs ceturtdien, 11. martā, deputāti atbalstīja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes ierosinājumu nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu (starpgabalu) 455 m2 platībā Parka ielā 6, pārdodot to izsolē blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem.


Kā skaidroja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, šis nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizācijai.


Izsoles procesā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti citu nekustamo īpašumu sakārtošanai.