Noslēgusies kandidātu atlase uz vakanto Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu un Kapsētu pārvaldes direktora amatu, portālu informēja domē.

Kā piemērotākā pretendente Dzimtsarakstu nodaļas vadīšanai izraudzīta Indra Štāle, savukārt Kapsētu pārvaldes direktora amata pienākumus turpinās pildīt līdzšinējais direktora vietnieks Ivo Pavlušenko.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata vakancei bija pieteikušies kopskaitā 39 pretendenti, no kuriem pēc iesniegto dokumentu analīzes un kandidātu intervijām par piemērotāko pretendenti tika atzīta Indra Štāle. Štāle ir ar plašu pieredzi un zināšanām pašvaldības administratīvajā darbā, iestādes darba kvalitatīvā organizēšanā un pārvaldībā, kā arī labi orientējas likumdošanā, jo kopš 1996.gada strādājusi Liepājas domē par Revīzijas daļas vadītāju. Latvijas Lauksaimniecības universitātē viņa ir ieguvusi maģistra grādu ekonomikā, Latvijas Universitātē – ekonomista kvalifikāciju grāmatvedībā un Juridiskajā koledžā ieguvusi jurista palīga kvalifikāciju.

Savukārt, izskatot 36 pretendentu pieteikumus uz vakanto Liepājas Kapsētu pārvaldes direktora amatu, pieņemts lēmums, ka direktora amata pienākumus šobrīd turpinās pildīt līdzšinējais direktora vietnieks Ivo Pavlušenko. Viņš šos pienākumus pilda jau kopš šā gada 22.augusta.

Atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam uz Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietas vakanci varēja pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi, kuri sasnieguši vismaz 25 gadu vecumu un ieguvuši vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja galvenajos uzdevumos ietilpst organizēt nodaļas darbu un reģistrēt laulības, kā arī atjaunot civilstāvokļa aktu reģistra ierakstus.

Savukārt Liepājas Kapsētu pārvaldes direktora amatam varēja pieteikties pretendenti ar augstāko izglītību, pieredzi vadošā amatā un vēlamām zināšanām ar apsaimniekošanu saistītā nozarē. Kapsētu pārvaldes direktora galvenajos pienākumos ietilpst vadīt, plānot un organizēt pārvaldes saimniecisko un administratīvo darbību, kā arī nodrošināt Liepājas kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu.