Šodien Pilsētas attīstības komitejas sēdē  deputāti lems par dalītas atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs.

Lēmuma projekts paredz atbalstīt SIA "Liepājas RAS" izstrādāto koncepciju par atkritumu dalītas vākšanas ieviešanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs, portāls uzzināja Liepājas domē.

Koncepcija nepieciešama, lai pašvaldība izpildītu uzdevumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā, sasniedzot ES direktīvas mērķus līdz 2014. gadam, un ieviestu papīra, stikla, plastmasu un metālus saturošu atkritumu dalītas savākšanas sistēmu.

SIA „Liepājas RAS” ir izstrādājis koncepciju sistēmas ieviešanas uzsākšanai pašvaldības iestādēs, tai skaitā, visās izglītības iestādēs.

SIA „Liepājas RAS” sadarbībā ar Vides un veselības daļu un atkritumu apsaimniekotājiem īstenos sistēmas ieviešanu.

Lēmums jāapstiprina domes sēdē 15.martā.