Deputāti apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala un 13 dzīvokļu nama Brīvības ielā 74 – nosacīto cenu 78 000 eiro apmērā, ko noteikuši nekustamo īpašumu vērtētāji, kā arī izsoles noteikumus, lai īpašumu varētu pārdot.


Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots organizēt izsoli un kārtot visus ar to saistītos dokumentus.


Lēmumu par sliktā tehniskā stāvoklī esošā īpašuma nodošanu izsolei deputāti pieņēma jau jūlija domes sēdē. Kā toreiz portālam irliepaja.lv sacīja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, īpašums ir sliktā stāvokli un, lai varētu izīrēt dzīvokļus, būtu nepieciešams pamatīgs remonts, ko darīt neatmaksājoties.


Mājas kopējā platība ir 409,8 m2.