Pastāvīgajā Finanšu komitejas sēdē, kas notika aizvadītās nedēļas ceturtdienā, 12.aprīlī, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis atskaitījās deputātiem par gada pirmajos trīs mēnešos notikušo elektronisko izsoļu rezultātiem.


Kopumā pārdoti nekustamie īpašumi par summu 431 240 eiro, kas pārsniedz pārdodamo objektu sākumcenu par 165 tūkstošiem eiro.


No visiem nekustamajiem īpašumiem pārdoti astoņi no deviņiem piedāvātajiem zemesgabaliem kopsummā par 198 440 eiro, viena neapdzīvojamā telpa Talsu ielā 41 – 14N par 3 000 eiro un astoņi no desmit piedāvātajiem dzīvokļiem par kopējo summu 229 800 eiro.


Nav izdevies pārdot piedāvātās divas dzīvojamās ēkas ar zemi Brīvības ielā 74 un Spīdolas ielā 3, kā arī divas administratīvās ēkas ar zemi Cietokšņaielā 4 un Spīdolas ielā 8.


Lielākā daļa pircēju bijušas fiziskas personas, pavisam 11, no kurām septiņas iegādājušās dzīvokļus, trīs – zemesgabalus un viena – neapdzīvojamo telpu. Savukārt kopumā sešas juridiskās personas iegādājušās vienu dzīvokli un piecus zemesgabalus.