Liepājas domes sēdē ceturtdien skatīts jautājums par pašvaldības budžeta grozījumiem, sadalot papildu ieņēmumus no uzņēmējdarbības dividendēm 1,1 miljona eiro apmērā.

Nolemts to novirzīt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai, līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai un struktūrfondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai no SIA "Liepājas enerģija" dividendēm tiks novirzīti 900 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai 26 783 eiro, savukārt struktūrfondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai 182 139 eiro.

Jau informēts, ka Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija šī gada februārī jau piekto gadu pēc kārtas izsludināja pieteikšanos mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, ļauj iedzīvotājiem labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību.

Programmas īstenošanai 2017.gadā pašvaldības budžetā sākotnēji tika paredzēti 100 000 eiro, bet līdz ar ieņēmumiem no SIA "Liepājas enerģija" dividendēm šī summa sasniegusi 1 miljonu eiro. Šogad tika iesniegti 22 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 30 dzīvojamām mājām piesaistītos zemes gabalus un trīs iznomājamo zemes gabalu daļas. Kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums veido 1 258 494,76 eiro. 

Tāpat deputāti domes sēdē lēma par kredītlīdzekļu piesaisti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai. Kredītresursu piesaiste projektiem tiek plānota 6 416 583 eiro apmērā.