Aizvadītā gada nogalē pēc Liepājas domes pasūtījuma veikts pētījums, kura autori skaidrojuši, kā liepājnieki vērtē katra deputāta ieguldījumu pilsētas attīstībā.

Aptaujā lūgts atbildēt uz jautājumu: kādu ieguldījumu Liepājas pilsētas attīstībā ir veicis katrs no deputātiem – ļoti nozīmīgu, nozīmīgu, maznozīmīgu vai nav veicis neko? Piedāvātie atbilžu varianti: Ļoti nozīmīgu + nozīmīgu; Maz nozīmīgu + nav veicis; Nezina; Nav dzirdējis par tādu.

Saskaņā ar aptauju nozīmīgāko ieguldījumu pilsētas attīstībā veicis līdzšinējais domes priekšsēdētājs Uldis Sesks – 64% aptaujāto uzskatījuši, ka viņa veikums ir ļoti nozīmīgs un nozīmīgs. Tikai 2% aptaujāto atzinuši, ka par tādu cilvēku neko nav dzirdējuši, bet 13% – ka nezina, kā vērtēt viņa darbu. Otrajā vietā ir pašreizējais domes priekšsēdētājs, līdz aptaujai – depuāts Jānis Vilnītis, un viņa ieguldījumu pilsētas attīstībā pozitīvi vērtējuši 33% aptaujāto. Taču 31% aptaujāto atbildējis, ka par Jāni Vilnīti "neko nav dzirdējis", bet 26% nezina, kāds ir viņa ieguldījums. Trešajā vietā ir vicemērs Gunārs Ansiņš, arī viņa ieguldījumu kā ļoti nozīmīgu un nozīmīgu vērtējuši 33% aptaujāto. Taču par Gunāru Ansiņu neko nav dzirdējuši 42% aptaujas dalībnieku, un 18% nezina, kā vērtēt viņa ieguldījumu. Arī Valērija Agešina ieguldījumu kā nozīmīgu un ļoti nozīmīgu vērtē trešā daļa aptaujāto jeb 32%, taču gandrīz tikpat daudz – 29% – nezina, kā to vērtēt, bet 16% atzinuši, ka nepazīst tādu cilvēku. 17% kā nozīmīgu un ļoti nozīmīgu vērtējuši Māra Verpakovska ieguldījumu. Tajā pašā laikā 35% nezina, kā to vērtēt, bet 24% nezina pašu Verpakovski. 20% aptaujāto uzskata, ka nozīmīgu vai ļoti nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā sniedzis Vilnis Vitkovskis, par kuru neko nezina puse aptaujāto (50%), bet novērtēt nevar 23%. 18% aptaujāto kā nozīmīgu un ļoti nozīmīgu vērtējuši arī Ģirta Kronberga sniegumu, lai gan 48% atzinuši, ka viņu nezina, bet 20% – nezina, kā vērtēt viņa ieguldījumu.

Tālāk pēc ieguldījuma nozīmīguma aptaujā seko vicemērs Atis Deksnis (16%), deputāti Helvijs Valcis (15%), Helēna Geriloviča (12%), Edvīns Striks (11%), Linda Matisone un Gints Ročāns(9%), Ludmila Rjazanova un Pāvels Sereda (6%). Vismazāk liepājnieki pazīst deputāti Ludmilu Rjazanovu, par kuru 74% aptaujāto teikuši, ka "nav dzirdējuši par tādu". Taču arī par 1.ģimnāzijas direktoru Helviju Valci nav dzirdējuši 67% aptaujāto. Tāpat kā par otru skolas direktoru – Gintu Ročānu – neko nav dzirdējuši 73% aptaujāto.

Pētījumu 2018.gada novembrī veikusi Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra "Latvijas Fakti". Aptauja veikta telefoniski, un tajā pēc nejaušības principa iekļauti 402 Liepājā deklarēti iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.