Liepājas pašvaldības parāds augustā sasniedzies 63 176 205 eiro. Galvenokārt tas saistīts ar piedalīšanos Eiropas fondu projektu līdzfinansēšanā, informē dome.

Jautājums par Liepājas parādu iespējamo palielināšanu aktualizējās pēc tam, kad līdz 7 miljoniem pieauga līgumsummas apmērs par kādu tiks celta jaunā vieglatlētikas manēža. Pašvaldības finansējums manēžas būvniecībai plānots 3 462 853, 49 eiro apmērā.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne: "Par aizdevuma ņemšanu Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecībai pašvaldība lems pēc vajadzības nākamajā gadā. Sakarā ar to, ka nav iespējams pateikt konkrētu mēnesi, kad tas notiks, – šobrīd arī nav iespējams precīzi pateikt, cik lielas būs saistības, jo nav iespējams zināt, kāds būs aizdevuma grafiks, procentu likme, cik daudz no esošajām saistībām uz to brīdi būs dzēstas un kādas citas tiks uzņemtas, realizējot citus projektus."

Liepājas saistību kopējais apmērs uz 1.augustu ir 63 176 205 eiro. Kā informē Lazdāne, šogad jauni aizdevumu līgumi nav slēgti, ir  tikai izņemta 2015.gadā ņemtā aizdevuma neizņemtā daļa PII "Margrietiņa" ēkas remontam 130 274 eiro apmērā. Tāpat ir atmaksāts aizdevums 2 648 641 eiro  apmērā un veikti procentu  maksājumi 79 571 eiro apmērā.

Vēl 2000.gadā Liepājas pašvaldībai saistību nebija. Pirmās parādījās 2001.gadā, kad tika ņemti divi aizdevumi (pašvaldības iestāžu ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai un investīciju projektiem) par kopējo summu 510 995 eiro, kā arī tajā pašā gadā tika sniegts galvojums Valsts kasei par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu 4 317 847 eiro apmērā, ko realizēja SIA "Liepājas RAS".

Parāds salīdzinoši strauji pieaudzis pēdējos gados saistībā ar Eiropas fondu projektiem. Tāpāt kopš 2000.gada strauji samazinājies gan kopējais, gan ekonomiski aktīvo Liepājas iedzīvotāju skaits. Pirms 15 gadiem (saskaņā ar www.liepaja.lv pieejamo informāciju) mūsu pilsētā dzīvoja 51,1 tūkstoties ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Parāda pilsētai tad nebija. Šobrīd Liepājā ir vien ap 32 tūkstošiem ekomiski aktīvo iedzīvotāju, bet parāds jau sasniedzis 63 miljonus eiro. Tātad vidēji uz katru gulstas teju 2000 eiro parādnasta.

Ar Liepājas saistību izmaiņām un to apjomu var iepazīsties pašvaldības mājaslapā šeit. atverot katra gada pilsētas pašvaldības publisko pārskatu.

Tagad nedaudz par korektumu. Piesaistot Eiropas fondu naudu, kas ir viennozīmīgi slavējama lieta, Liepājas domes vadība izmanto katru iespēju par to padižoties. Tas škiet korekti. Savukārt šī raksta tapšanas laikā tika saņemtas norādes, ka "nav korekti" salīdzināt parāda apjomus ar laiku, kad vēl nebija Eiropas fondu naudas.

Šajā gadījumā gribas tomēr sagaidīt pilnvērtīgu korektumu, un pirmsvēlēšanu gadā amatpersonas varētu ne tikai stāstīt par piesaistīto naudu, bet arī par vērienīgo parādu, kas uzlikts uz liepājnieku pleciem.