Ar domes 18. jūnija sēdes lēmumu Nekustamā īpašuma pārvaldei atļauts otrreiz nodot elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli ēku Mirdzas Ķempes ielā 16A, kuras pirmā izsole bija nesekmīga.


Lēmums arī paredz, ka otrajā izsolē objektam par divdesmit procentiem tiks samazināta sākumcena – no 71 300 eiro uz 57 040 eiro.


Ēka Mirdzas Ķempes ielā 16A sākotnēji tika celta kā Liepājas autobusu parka dispečeru punkts, pēc tam to reģistrēja kā dzīvojamo ēku ar diviem dzīvokļiem, bet, tā kā dzīvokļu plānojums neatbilda dzīvokļa funkcijām, pašvaldība to piedāvāja iznomāt birojiem, taču galu galā tā jau ilgstoši stāv tukša.