Līdz 4. aprīlim ikvienam interesentam ir iespēja pieteikties pašvaldības Vides aizsardzības fonda komisijas rīkotajā rakstiskajā izsolē ar augšupejošu soli uz pašpatēriņa zvejas nomas tiesībām uz vairākiem zvejas rīkiem. Baltijas jūras piekrastē ir brīvi divi reņģu tīkli līdz 100 m garumā katrs un viens zivju tīkls līdz 100 m garumā, savukārt Liepājas ezerā – viens zivju murds ar sētu līdz 30 metriem.

Izsole notiks tāpēc, ka nomas iesniegumu skaits pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā pārsniedz pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iespējas.

Pretendents, kurš piedāvā augstāko zvejas rīka maksu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst zvejas nomas tiesības 2022. gadā.

Nosacītā kopējā izsolei nodoto zvejas rīku cena ir 31,29 eiro.