Kurzemes rajona tiesā tiek izskatīta krimināllieta, kurā uzņēmējs Ģirts Cēlājs apsūdzēts par izspiešanu un piesavināšanos no kādas Šveices kompānijas, ziņo LETA.

Oficiālajā vietnē "tiesas.lv" pieejamā informācija liecina, ka Cēlājs apsūdzēts pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par izspiešanu un piesavināšanos.

Lieta tiesā saņemta 2020.gada jūlijā, un šajā laikā notikušas vien pāris sēdes. Nākamā sēde paredzēta 15.oktobrī plkst.11, kad plānota videokonference ar Šveici.

Saskaņā ar apsūdzību 2018.gadā SIA "Ctex" un Šveicē reģistrēta kapitālsabiedrība "Mekatrade Asia Pte. Ltd." vienojās par to, ka "Ctex" piegādās "Mekatrade" uz Klaipēdas ostu 3000 tonnas minerālmēslu. "Ctex" līguma slēgšanā un turpmākajās darbībās pārstāvēja valdes loceklis – lietā apsūdzētais Cēlājs.

Saskaņā ar minēto līgumu "Ctex" piegādāja Šveicē reģistrētajai kompānijai 357 tonnas minerālmēslu. Tad apsūdzētais paziņoja, ka viņam vairs nav minerālmēslu, ko piegādāt, bet Šveicē reģistrētais uzņēmums varot minerālmēslus iegādāties tieši no pārdevēja Krievijā, ar kuru Cēlējam bijusi ilgstoša sadarbība, liecina apsūdzība.

Vadoties no apsūdzētā teiktā, Šveices uzņēmums no kāda cita uzņēmuma Krievijā iegādājās 1619 tonnas minerālmēslu. Šveicē reģistrētā kompānija vienojās ar "Ctex", ka tā minerālmēslus Liepājā iepakos un piegādās. Taču pārbaudē konstatēts, ka noliktavā Liepājā Šveices kompānijas krava tiek sajaukta ar citiem minerālmēsliem, kam zemāks slāpekļa saturs, liecina apsūdzība.

Šveices kompānija par to izteikusi pretenzijas, savukārt apsūdzētais pieprasījis, lai "Mekatrade" norēķinās par pakalpojumu, kā arī piedraudējis – ja uzņēmums nesamaksās par 150 000 ASV dolāriem vairāk, nekā puses vienojušās, tad viņš neatdos uzņēmumam minerālmēslus.

Saprotot, ka Šveices kompānija nepamatoti pieprasīto naudas summu negatavojas maksāt, apsūdzētais, rīkodamies kā uzņēmuma "NPK Expert" valdes loceklis, nosūtīja Šveices kompānijai rēķinu, lai gan starp "Mekatrade" un "NPK Expert" līgumisku attiecību nebija.

Šveices uzņēmuma pārstāvji, uztverot apsūdzētā vīrieša izteiktos draudus kā reālus, nepamatotās summas tomēr nesamaksāja. Ņemot vērā minēto, apsūdzētais atkal draudēja – ja uzņēmums viņa nosūtītos rēķinus neapmaksās, "NPK Expert" visus minerālmēslus pārdos un naudu paturēs, liecina apsūdzība.

Tādējādi apsūdzētais ar tiešu nodomu, apzinoties, ka rīkojas prettiesiski, bez tiesiska pamata pieprasīja no Šveices kompānijas naudu, pretējā gadījumā piedraudot radīt uzņēmumam būtisku kaitējumu – neatdot "Mekatrade" piederošos apsūdzētā turējumā nodotos minerālmēslus, uzskata prokuratūra.

Pēc tam apsūdzētais, apzinoties, ka minerālmēsli ir Šveices uzņēmuma īpašums un viņam tie uzticēti vienīgi līgumā noteikto darbību veikšanai, tos atsavināja, rīkojoties ar tiem kā ar saviem, tādējādi prettiesiski izšķērdēja svešu mantu lielā apmērā, uzskata likumsargi.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Liepājā reģistrētā "Ctex" īpašnieks ir kāds Lietuvas valstspiederīgais. Cēlājs no 2015.gada darbojas uzņēmuma valdē. 2018.gadā uzņēmums apgrozīja 927 629 eiro un strādāja ar 10 253 eiro peļņu. Dati par 2019. un 2020.gadu nav pieejami.

Tāpat "firmas.lv" informācija liecina, ka kompānijai "NPK Expert" 2019.gadā pasludināts maksātnespējas process. Cēlājs bija viens no uzņēmuma īpašniekiem. Cēlājs bija viens no uzņēmuma īpašniekiem. 2020.gada nogalē uzņēmuma nodokļu parāds bija 499 290 eiro.