Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdes laikā trešdien, 21.septembrī, tās locekļi klātienē iepazinās ar AS "UPB" attīstības plāniem Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijā.

SEZ valdes locekļi apskatīja un iepazinās ar AS "UPB" uzņēmumiem un plānotajiem attīstības projektiem, tajā skaitā ar ieceri izbūvēt Loģistikas centru Dūņu ielā 9 (Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorija), portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Ir noslēgts nomas tiesību rezervēšanas līgums teritorijai Dūņu ielā 9 uz vienu gadu būvprojekta izstrādei. AS "UPB" pārstāvji tikšanās laikā apstiprināja, ka notiek projektēšanas darbi.

"UPB" holdings, viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, jau 25 gadus veiksmīgi darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. "UPB" pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Holdingā ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumi un ražotnes, kas apvienotas patstāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir "MB Betons grupa", "RK Metāls grupa", "AILE grupa", "UPB Energy grupa" un "UPB Nams grupa". Uzņēmumi un to ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju. Koncernā ietilpst "UPB" uzņēmumi Latvijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Dānijā, Islandē, Vācijā, Šveicē un Baltkrievijā. Sinerģija starp holdinga uzņēmumiem, inovatīva pieeja un kvalitāte ir holdinga ilggadējās stabilās izaugsmes pamatā.

"UPB" šobrīd strādā vairāk nekā 1600 darbinieku.