Ir noslēdzies iepirkuma konkurss, kurā tika noskaidrots, ka tiesības veikt pilsētas ielu uzturēšanas darbus turpmākajās četrās ziemas sezonās ieguvusi SIA "Clean R".

Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus bija iesniegušas trīs firmas – VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas Ceļu rajons, SIA "Pilsētvides serviss" un SIA "Clean R". "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas Ceļu rajons šajā gadā piedāvāja augstāko līgumcenu, 534 006 eiro (bez PVN) vienā gadā. Ziņojumā par iepirkuma konkursa rezultātu teikts, ka "Clean R" kopējā piedāvātā un apstiprinātā līgumcena vienā gadā būs 477 822 eiro, bez pievienotā vērtības nodokļa. Tas nozīmē, ka četru gadu laikā ceļu un arī laukumu tīrīšanai un kaisīšanai tiks izlietots 1 911 288 eiro.

Tehniskajā specifikācijā teikts, ka darbu izpildītājam jāveic mazākas nozīmes ielu brauktuvju un maģistrālo ielu un ielu ar sabiedriskā transporta satiksmi (A, A1, B, C un D klašu ielu un laukumu) uzturēšana no 2016. gada līdz 2021. gadam ziemas laikā. Tiks veikta ielu braucamās daļas, sabiedriskā transporta pieturvietu iebrauktuvju, laukumu slīdamības novēršana, izkaisot tīru smilti, sāls/smilts maisījumu vai izkaisot mitrinātu sāli (vai materiālus kombinējot), attīrīšana no sniega, apledojuma likvidēšana atsevišķos posmos atbilstoši noteikumiem. Plānotais darba izpildes sākums ir šī gada 25. Oktobris.

Līdz šim, kopš 2012. gada, to darīja AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu reģions ar kopējo līgumcenu 746 205 eiro gadā un attiecīgi 2 984 820 eiro četros gados. No 2004. gada līdz 2012. gadam arī ik četrus gadus tika veikts iepirkuma konkurss par tiesībām veikt tranzīta maģistrālo ielu uzturēšanas darbus Liepājas pilsētā ziemas sezonās, tajos līguma slēgšanas tiesības ieguva no 2005. gada VAS "Kurzemes ceļi" filiāle "Liepājas 4.ceļu rajons" un no 2008. gada AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu reģions.