Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde nolēmusi slēgt līgumu ar SEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" par projekta "Ražošanas attīstība un modernizācija" veikšanu.

Kā informēja SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, 23.maijā saņemta "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" vēstule, kurā pārvalde tikusi informēta, ka laikposmā no šā gada 28.jūnija līdz 2017.gada 31.decembrim "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" plāno realizēt projektu "Ražošanas attīstība un modernizācija" par kopējo summu 965 000,00 eiro.

Pamatojoties uz šo vēstuli SEZ valde pieņēmusi lēmumu slēgt ar "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu.

Portāls jau rakstīja, ka janvārī SEZ pārvaldē saņemta "Trelleborg Wheel Systems Liepaja vēstule, kurai pievienots aktualizēts ieguldījumu veikšanas grafiks un kurā 2015.gadā plānotos, bet nerealizētos, ieguldījumus uzņēmums pārceļ uz 2016.gadu. Plānotais investīciju apjoms 2016. gadā bija 615 000,00 eiro.

Līgums starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā noslēgts 2009.gada 20.maijā.