Pilsētas attīstības komitejas jūlija sēdē domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, informējot par nekustamā īpašuma darījumiem jūnijā (no 3. jūnija līdz 6. jūlijam), atzina, ka vērtējot darījumus, kas notikuši pēdējā mēneša laikā, jāsecina, ka "tirgus darbojas normālā režīmā". Tīdens arī norādīja: lai gan pēdējā mēnēša darījumos figurē dzīvojamās mājas un zemesgabali, " interese ir arī par komerciāliem objektiem, un jādomā, ka tuvākajā laikā būs arī tādi darījumi". 

Apstiprina desmit atteikumus no pirmpirkuma tiesībām
Deputāti akceptēja Nekustamā īpašuma pārvaldes ieteikumu pašvaldībai atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz desmit īpašumiem par kopējo cenu 587 500 eiro. Tie ir:

Ploču 15C, kas sastāv no zemesgabala 925 kv.m kopplatībā, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 4500 eiro;
Tāšu iela 11, kas sastāv no zemesgabala 1065 kv.m kopplatībā, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10 000 eiro;
Miera iela 41, kas sastāv no zemesgabala 762 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un divām saimniecības ēkām, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 190 000 eiro;
Pļavu iela 8, kas sastāv no zemesgabala 1039 kv.m kopplatībā un kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 34 500 eiro;
Zirņu iela 7, kas sastāv no zemesgabala 752 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 120 000 eiro;
Nidas iela 3, kas sastāv no zemesgabala 607 kv.m kopplatībā un uz tā esošām trīs būvēm, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;
Ploču 11B, kas sastāv no zemesgabala 732 kv.m kopplatībā un kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 7300 eiro;
Ezerlīču iela 11, kas sastāv no zemesgabala 730 kv.m kopplatībā un kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 9200 eiro;
Vaiņodes iela 43, kas sastāv no zemesgabala 932 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 120 000 eiro;
Vites iela 9, kas sastāv no zemesgabala 2456 kv.m kopplatībā (uz zemesgabala atrodas būvniecības procesā esošā būve) un kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 62 000 eiro.

Tāpat deputāti lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ķieģeļu ielā 35A, kas sastāv no būves, kuru pārdod par 5500 eiro. Būve saistīta ar pašvaldībai piederošo zemesgabalu Ķieģeļu ielā 35A.


Vai lietderīgi vienmēr atteikties no pirmpirkuma tiesībām?
Pilsētas attīstības komitejas sēdē raisījās diskusija, ko ierosināja domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis – vai pašvaldībai vienmēr ir lietderīgi atteikties no pirmpirkuma tiesībām? Vilnītis runāja konkrēti par zemesgabalu Pļavu ielā 8, atteikšanos no kura priekšsēdētājs nosauca par "kļūdu", jo tas ir "stratēģisks" zemesgabals, ko pašvaldība būtu varējusi to iegādāties par salīdzinoši lētu cenu. Nākotnē, kā uzskata Vilnītis, tas lieti noderētu, kad tiks attīstīts skolas vai bērnudārza projekts bijušajā profesionāli tehniskajā skolā, kas atrodas uz pretējā stūra. Šajā zemesgabalā varētu ierīkot auto stāvlaukumu, kādi parasti pietrūkst pie izglītības iestādēm, uzskatīja Vilnītis.


Arī komitejas vadītājs Vilnis Vitkovskis gribēja zināt, kāpēc šaja gadījumā nolemts attiekties no pirmpirkuma tiesībām.


Kā skaidroja izpilddirektora vietnieks Tīdens, ir izstrādāta procedūra, kurā pašvaldības iestādes un institūcijas dod atzinumu, ir vai nav nepieciešams kāds īpašums. Šajā gadījumā laiks bijis par īsu, lai precīzi definētu, kāpēc pašvaldībai tas ir vajadzīgs, jo "tam ir jāsagatavojas".


Domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis atzina, ka īpašums tik tiešām ir "lēts un labs", bet, lai izmantotu pirmpirkuma tiesības ir vajadzīgs domes lēmums ar pamatojumu, pretējā gadījumā domi var iesūdzēt tiesā. Turklāt, uzsvēra Egmanis, ja pašvaldība izmantotu pirmprkuma tiesības, tad tai desmit gadu laikā būtu jārealizē projekts, kura dēļ īpašums atsavināts. Šobrīd ideja par to, ka Ukstiņa ielas un Pļavu ielas stūrī varētu tapt kāda izglītības iestāde, kurai vajadzēs stāvlaukumu, esot pārāk "zaļa".