Papildināts. Precizēts. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) 5.decembra valdes sēdē apstiprināts pārvaldes 2017. gada budžets un prognozes turpmākajiem pieciem gadiem.

Par to žurnālistus trešdien, 7.decembrī, informēja SEZ pārvaldes finanšu direktors Reinis Strolis.

SEZ pārvaldes budžeta pamatdarbības ieņēmumi 2017. gadam noteikti 11 196 714 eiro apmērā, bet pamatdarbības izdevumi – 9 781 900 eiro apmērā. Kopējie pārvaldes 2017.gada ieņēmumi, neieskaitot PVN, tiek prognozēti 14 733 tūkst. eiro apmērā, tai skaitā 1 297 tūkst. eiro finanšu darbības ieņēmumi un 2 239 tūkstoši eiro ieņēmumi no starptautisko investīciju projektu naudas plūsmas.

Jau iepriekš Strolis informēja, ka turpmāko piecu gadu ieņēmumu prognoze balstīta uz ikgadēju kravu apgrozījuma pieaugumu 3,9% apmērā.

Kā preses konferencē SEZ pārvaldē 7.decembrī skaidroja Strolis, SEZ pamatdarbības (osta, saimnieciskā darbība) pieaugums 2017.gadā plānots 7% apmērā.
2017.gada LSEZ pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu prognoze balstīta uz ostas stividorkompāniju iesniegtajām kravu apgrozījumu prognozēm 2017.gadam, kas piesardzības nolūkos ir nedaudz koriģētas uz leju. Liepājas ostā nākamgad plānots kravu apgrozījums ar nelielu pieaugumu +3,9%, bet pamatdarbības ieņēmumu pieaugums tiek prognozēts 6,8% apmērā. Savu daļu pienesuma sniegs ostas kravu apgrozījuma pieaugums par 3,9% un nesen apstiprinātās izmaiņas ostas tarifos. Tāpat SEZ budžetā nākamgad paliks 10% ieņēmumu, kas līdz šim kā nodeva tika maksāti valstij.

Nākamo gadu SEZ pārvalde plāno sagaidīt ar 1,4 miljonus eiro lielu pārpalikumu plus investīcijām un projektu finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. No saviem ieņēmumiem SEZ pārvalde attīstības projektiem nākamgad paredzējusi tērēt 1,5 miljonus eiro. Daļa līdzekļu būs nepieciešami kredītu apkalpošanai un pašu investīcijām. Pārvaldē nav paredzēta visu strādājošo (ap 200) algu indeksācija, bet "viegls atalgojuma pieaugums ir plānots".

Lai finansētu visus izdevumus, nāksies arī piesaistīt kredītlīdzekļus, atzina Strolis.

"Gada beigās neplānojam uzkrājumus, bet nepieaugs arī naudas deficīts."

2017.gadā paredzēts uzsākt trīs lielus projektus:
piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, – uzlabot viļņlaužus un ūdens akvatorija infrastruktūru (visa projekta izmaksas – ap 30,3 milj. eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 24,7 milj. eiro, projektu plānots pabeigt līdz 2020.gadam). 2017.gadā plānots apgūt 1 509 tūkst. eiro;

sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, piesaistot 730 tūkstošus eiro, paredzēts sakārtot Vecās ostmalas promenādi no Celtnieku ielas līdz Uliha ielai (izņemot "Kolumbijas" teritoriju) – brauktuves segumu pārbūve, esošo inženiertīklu pārbūve un jaunu inženiertīklu izbūve. Projekta realizācija jāpabeidz līdz 2017.gada 6.novembrim. Šā gada novembrī ir uzsākta būvprojekta izstrāde. Būvdarbus plānots uzsākt 2017.gada aprīlī;

modernizēt Jahtu centru Vecās ostmalas promenādē.

Jahtu centra modernizācijai kopumā plānots piesaistīt 250 tūkstošus eiro, tajā skaitā 2017.gadā – 50 000 eiro, no kuriem 80% finansēs starpreģionu sadarbības programma "Interreg". Projekta ietvaros paredzēta jahtu centra ēkas būvniecība, kurā tiks izvietots birojs, apmeklētāju dušas, tualetes un veļas mazgātava, esošās piestātnes Nr.77 rekonstrukcija un aprīkošana, jaunu peldošo piestātņu (pontonu) iegāde un uzstādīšana.

Būtisks investīciju projekts būs arī dzelzceļa pārmiju rekonstrukcija, lai nodrošinātu mūsdienu drošības standartiem atbilstošu satiksmi galvenajā Liepājas ostas dzelzceļa pievadā no dzelzceļa stacijas. Plānotās investīcijas 300 tūkstoši eiro. 

Tāpat SEZ nākamā gada budžetā iekļauts nepieciešamais finansējums jauna loču kutera iegādei – to par 998 800 eiro (pašu finansējums 43 tūkstoši eiro, pārējais – kredītresursi) izgatavos un nākamā gada jūlijā piegādās igauņu kompānija "Baltic Workboats".