Liepājas Speciālās zonas valde (SEZ) valde 25. marta sēdē nolēmusi neizmantot pirmpirkuma tiesības uz tās teritorijā atsavināmā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 103D, domājamajām daļām  un atsavināmo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 103C, ko no SIA "Hidrolats" iegādājies "Latvijas Dzelzceļš", portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe. 


Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības arī uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Cukura ielā 1B (SIA "Neutrino"), Liepājā, kas sastāv no zemesgabala un divām nedzīvojamām ēkām.


Vēl SEZ valde nolēma piekrist divu nekustamo īpašumu – Cukura ielā 34B ("UPB" uzņēmums SIA "Inerto materiālu serviss") un zemesgabala Dūņu ielā 6 – nodošanai atsavināšanai, jo tie nav nepieciešami speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju īstenošanai