Lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav izmantojama pašvaldības funkciju izpildei, jo uz tās atrodas citai personai piederošs ēku īpašums, pašvaldība nodevusi atsavināšanai tai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu Cukura ielā 34b. Īpašums par brīvu cenu tiks pārdots uz tā esošo ēku īpašniekam – "UPB" uzņēmumam SIA "Inerto materiālu serviss".


Deputāti pieņēma lēmumu pārdot zemesgabalu 16843 m2 platībā Cukura ielā 34b par augstāko novērtēto cenu, kādu noteiks sertificēts vērtētājs.

Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas līdzekļi tiks ieskaitīti pašvaldības budžetā.


Tāpat deputāti nolēma nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, apbūvētu zemesgabalu ar platību 17 588 m2 Dūņu ielā 6, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo ēku īpašniekam.


Jau vēstīts, ka Liepājas Speciālās zonas valde (SEZ) 25. marta sēdē nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz tās teritorijā esošo zemesgabalu Dūņu ielā 6, uz kura atrodas privātpersonai piederošs ēku īpašums. Tāpat SEZ valde martā nolēma piekrist nekustamā īpašuma Cukura ielā 34B nodošanai atsavināšanai.