Pašvaldība izsludinājusi divus iepirkuma konkursus par esošo Ziemassvētkus noformējuma elementu remontu, uzstādīšanu, uzturēšanu un demontāžu un atsevišķu jaunu elementu izveidi.

Viens no iepirkumiem paredz pašvaldības rīcībā esošo Ziemassvētku noformējuma elementu remontu, uzstādīšanu, uzturēšanu un demontāžu pilsētas galvenajai Ziemassvētku eglei, K.Zāles laukumam, Rožu laukumam un tam piegulošajai teritorijai, ielu zaļajai zonai un krustojumiem, atsevišķi brīvi stāvošiem gaismas objektiem, Kuršu laukumam un tam piegulošajai teritorijai.

Savukārt otrs iepirkuma konkurss sadalīts trīs daļās.  Pirmā ir par Ziemassvētku noformējumu pilsētas ekskluzīvajā centrā – Liepājas Universitātes priekšlaukumā, saglabājot pašvaldības īpašumā esošos koku gaismekļus, Rožu laukuma jauna noformējuma risinājumu "Adventes vainagam", saglabājot pašvaldības īpašumā esošo tiltiņu, pilnīgi jauna risinājuma izstrādāšanu, izgatavošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu Tirgoņu ielai un tai pieguļošajai teritorijai "Swedbank" priekšlaukumā. Otrā daļa paredz jaunu universālu  brīvstāvošu noformējuma moduļu risinājumu, jaunu universālu noformējuma moduļu risinājumu pie laternu stabiem un jaunu tematisku kompozīciju izstrādāšanu izvietošanai plaknē – pie ēku brandmūriem. Trešajā daļā iespējams pieteikties Ziemassvētku egļu uzstādīšanai, rotāšanai un uzturēšanai Jaunliepājā un Karostā.

Ziemassvētku noformējuma elementu apskate notiks 21.jūnijā pulksten 13, Kapsētas ielā 5.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 19.jūlijam pulksten 14.