Lai attīstītu esošo tirgu un palielinātu tā potenciālu, noslogojot esošās siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kā arī izbūvētu jaunas energoapgādes sistēmas ārpus Liepājas, kas ietver jaunas infrastruktūras izbūvi, uzņēmums "Liepājas enerģija" ir paplašinājis sniegto pakalpojumu klāstu, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

Uzņēmums piedāvā augstvērtīgu individuālo siltummezglu (ISM) uzstādīšanas servisu, kas ietver konsultēšanu, projektēšanu, montāžu, ieregulēšanu, ikgadēju apkalpošanu, remontu un avārijas izsaukumu apkalpošanu, lai nodrošinātu klientam pēc iespējas lielāku komfortu.

Individuālais siltummezgls paredzēts, lai atdalītu mājas apkures sistēmu no centralizētās pilsētas siltumapgādes sistēmas. Ar siltummezglu palīdzību ēkas apkures sistēma tiek uzsildīta, siltumnesējam cirkulējot caur siltummaiņa primāro pusi un tālāk siltummaiņa sekundārajā pusē uzsildītais siltumnesējs tiek padots ēkas apkures sistēmai. Apkures sistēmu bez siltummaiņa sauc par atkarīgo sistēmu, savukārt apkures sistēma, kura ir aprīkota ar siltummaini, sauc par siltummezglu pēc neatkarīgās sistēmas Neatkarīgās sistēmas izmantošana dod iespēju samazināt spiedienu ēkas apkures sistēmā un pilnībā izslēdz hidraulisko triecienu iespējamību, nodrošinot stabilu un nepārtrauktu ēkas apkures sistēmas darbību.

Siltummezgls apkures sistēmā nodrošina stabilu komforta temperatūru, vadoties pēc ārgaisa temperatūras.

Parasti siltummezgls tiek uzstādīts ēkā pēc iespējas tuvāk siltumtīklu ievadam. Privātmājās ISM visbiežāk uzstāda pie sienas. Siltummezglus, kuru maksimālā slodze pārsniedz 100 kW, montē uz rāmja, kurš tiek nostiprināts uz grīdas.

Siltummezglu uzstādīšanas izmaksās ir iekļauts: pieslēgums siltumtīkliem un mājas apkures sistēmai 3m robežā no siltummezgla. Par darbu apjomiem, kas ir paredzēti papildus jau iepriekš minētajiem darba apjomiem, tiek sastādīta darbu izmaksu tāme un saskaņota ar klientu.

Pēc siltummezgla uzstādīšanas tiek pārbaudīta visu izpildmehānismu un cirkulācijas sūkņu darbība un siltummezgls tiek ieregulēts atbilstoši klienta prasībām. Vairāk informācijas: www.liepajasenergija.lv.