Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde nolēmusi slēgt ar SIA "ICS Property" vienošanos par grozījumiem 2019. gada 29. aprīlī noslēgtajā līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu SEZ teritorijā esošajā nekustamajā īpašumā – zemesgabalā Meldru iela 8, lai īstenotu būvprojektu "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve".


Grozījumi paredz, ka būvniecības darbu uzsākšana jāveic ne vēlāk kā šā gada 21.decembrī (iepriekš – 21. septembrī), kā arī uzbūvētās būves nodošanai ekspluatācijā jānotiek ne vēlāk kā 2023.gada 20.aprīlī.