Kopš 14.maija TV Kurzeme divām mazajām televīzijām – Aizputes TV un Skrundas TV – liegusi pārraides iespēju virszemes TV kanālā, ko ar dekoderiem skatās daudzi liepājnieki.

Aizputes TV valdes locekle Selga Dreimane šādu rīcību sauc par patvaļu, un ir pārliecināta, ka tas darīts tikai viena iemesla dēļ, proti, lai pirms pašvaldību vēlēšanām no tirgus izspiestu visus pārējos spēlētājus Kurzemē.

Aizputes un Skrundas TV pārstāvji šādu rīcību vērtē kā “negodīgu konkurences cīņu un kanāla turētāja – TV Kurzeme – varas uzurpāciju, kas ir klajā pretrunā ar godīgas konkurences principiem”.

Selga Dreimane uzskata, ka arī no ētikas viedokļa kolēģu rīcība ir nosodāma: “Kurzemē esam četras mazās televīzijas – Aizputes, Skrundas, Ventspils un Talsu, kas jau piekto gadu gatavo ziņas LTV 1 “Novadu ziņām”. TV Kurzeme mums pievienojās tikai pirms gada, un faktiski tāpēc, ka iepriekšējā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) uzspieda, lai ņemam viņus savā pulkā. Mēs neiebildām, lai arī tas mums rada finansiālus zaudējumus. Kā “pateicību” tagad saņemam pretī ultimātu – vai nu jūs taisīsiet ziņu sižetus TV Kurzeme jaunajam raidījumam “Kurzemes panorāma”, vai mēs jūs vispār nelaidīsim ēterā, kas arī jau otro nedēļu notiek. Kopš 14.maija Kurzemes apraides zonā ne Aizputes, ne Skrundas televīziju sagatavotie raidījumi vairs nav skatāmi, jo šādas televīzijas TV Kurzeme programmā vairs neeksistē. Tagad skatītāji Lejaskurzemē spiesti skatīties Ventspils ziņas, kā arī  videoarhīvus, kas lielākoties nepieder TV Kurzemei.”

Aizputes TV jau piekto gadu veido sižetus  LTV 1 “Novadu ziņām” par aktualitātēm Liepājā un bijušā Liepājas rajona novados,  katru otro ceturtdienu LTV 7 interaktīvās un satelīttelevīzijas skatītājiem visā Latvijā piedāvā  45 minūšu raidījumus par cilvēkiem, darbu un tradīcijām Lejaskurzemē, savukārt virszemes apraidē LTV 7 vienreiz nedēļā 15 minūšu raidījumus (Ventspils apraides zonā – ceturtdienās, līdz šim Liepājas apraides zonā – otrdienās).

Reģionālo TV virszemes apraide Latvijā sadalīta  astoņās zonās, no tām divas ir Kurzemē: Ventspils un Liepājas. Abās zonas sadala gan Aizputes, gan Skrundas novadu. Līdz ar to abas televīzijas spiestas identiskus raidījumus raidīt gan no Ventspils (Kurzemes TV), gan Liepājas (TV Kurzeme), skaidro Dreimane.

Ar Ventspils televīziju Aizputes TV ir noslēgts līgums, ar TV Kurzeme ir tikai mutiska vienošanās.

Selga Dreimane: “Lai arī ar TV Kurzemi mums nav rakstiska līguma, līdz šim problēmu nebija, jo pirms nepilniem diviem gadiem noslēgtais reģionālo televīziju un Latvijas TV līgums, kā arī trīspusējais sadarbības memorands (LTV, reģionālās TV un NEPLP) paredz, ka apraides zonā esošajām vietējām televīzijām ir vienādas tiesības pārraidīt savus raidījumus*)”.

Abas televīzijas nosūtījušas vēstuli NEPLP ar lūgumu izskatīt TV Kurzeme rīcību un pārskatīt līdzšinējo līgumu, kas noslēgts starp LTV un   reģionālajām TV, “lai izslēgtu šāda monopolstāvokļa veidošanu attiecībā pret pārējām ID zonas raidorganizācijām”. Savukārt TV Kurzeme īpašniekam un vadītājam Andim Rozītim Aizputes TV nosūtījusi iesniegumu ar piedāvājumu no 1.jūnija noslēgt sadarbības līgumu.

TV Kurzeme īpašnieks un vadītājs Andis Rozītis portālam sacīja, ka jau no paša sākuma bijusi doma veidot vienotu Kurzemes ziņu bloku (“Kurzemes panorāma”).

“Kamēr nebijām gatavi veidot “Kurzemes panorāmu”, pieņēmu TV Aizpute raidījumus, taču tagad esam gatavi spert soli uz priekšu, ko arī piedāvāju darīt Aizputes TV. Cerēju, ka kolēģi to uztvers ar sapratni, bet viņi atteicās.”

Rozītis atzina, ka Aizputes TV “nav slikti”, bet tomēr griboties taisīt labākus Kurzemes ziņu raidījumus.

Rozītis apstiprināja, ka saņēmis Aizputes TV iesniegumu, uz ko noteikti atbildēšot. Rozītis arī atzina, ka jāmeklē kompromiss, un pieļāva, ka NEPLP varētu būt sarunu starpnieks.

*) Līguma 8.1 punkts: Sabiedrība (reģionālā TV), ievērojot 2010.gada 29. decembra Sadarbības memorandā noteikto, apņemas piedāvāt tās apraides zonā esošajām vietējām televīzijām sadarbības iespēju Programmas veidošanā, ja vietējās televīzijas sedz ar sava audiovizuālā materiāla tehnisko apstrādi un izplatīšanu saistītās izmaksas, un noslēgt rakstveida vienošanos, ja puses vienojušās par nosacījumiem.

Uzziņa
SIA TV Kurzeme
Dibināta: 29.02.2008
Īpašnieks (kopš 19.12.2011) Andis Rozītis, pirms tam AS “Lauku Avīze”
Vadītājs (kopš 19.06.2008)  Andis Rozītis
Juridiskā adrese: Pasta 3, Liepājā
Pamatkapitāls: Ls 120 000.00

SIA Aizputes TV
Dibināta: 06.12.1991
Īpašnieks: Aizputes dome
Vadītāja (kopš 02.06.2010): Selga Dreimane
Juridiskā adrese: Jelgavas 26, Aizpute
Pamatkapitāls: Ls 2516.00

(Avots: Lursoft)