Privātpersonas varēs hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus atlikt līdz gadam, bet līzinga un patēriņa kredītu pamatsummas maksājumus varēs atlikt līdz sešiem mēnešiem, aģentūrai LETA pavēstīja Finanšu nozares asociācijā.

Asociācijā norādīja, ka sadarbībā ar tās biedriem ir izstrādāts moratorijs, kas paredz banku klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis "Covid-19", iespēju atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzinga un patēriņa kredīta pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem.

Moratorijs saskaņots ar Finanšu kapitāla un tirgus komisiju (FKTK), to izskatījusi arī Konkurences padome pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju.

Moratorijs stājas spēkā trešdien un būs spēkā līdz asociācija paziņos par tā izbeigšanu.

Šobrīd gatavību pievienoties moratorijam izteikušas "Swedbank", "SEB banka", "Luminor", banka "Citadele", "BlueOrange Bank", "Signet Bank", "Baltic International Bank", "PrivatBank", "Industra Bank" un "Inbank".

"Asociācijas biedri jau marta otrajā pusē sāka dažādu individuālu atbalsta programmu īstenošanu klientiem, kuru saistību izpildi apgrūtina "Covid-19" radītās sekas. Uz šo brīdi saistību pamatsummas izpildes atlikšana ir piemērota vairāk nekā 4400 klientiem. Lai šo procesu turpinātu maksimāli efektīvi un vienveidīgi, Finanšu nozares asociācija kopā ar biedriem, ievērojot labāko praksi atbalsta sniegšanā, apstiprināja moratoriju, kas atbilst Eiropas Banku iestādes vadlīnijām. Moratorijam var pievienoties ikviena kredītiestāde vai tās meitassabiedrība, un to var individuāli ievērot ikviens Latvijas kreditēšanas tirgus dalībnieks, kas sniedz hipotekāros, patēriņa kredītus vai līzinga pakalpojumus privātpersonām," pauda asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Par pievienošanos moratorijam bankas informēs savās mājaslapās. Informāciju par pievienošanos bankas sniegs arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Konkurences padomei un asociācijai.

Tāpat asociācija saņems no bankām informāciju par kopējo personu skaitu, kurām tiks atlikts pamatsummas maksājums.

Pēc asociācijā minētā, finanšu iestādes var pievienoties moratorijam arī daļēji, norādot tos kreditēšanas pakalpojumus, uz kuriem attiecinās saistību pamatsummas atlikšanu moratorijā norādītajā apmērā un kārtībā.

Moratorijs paredz, ka klientam būs iespēja saņemt saistību pamatsummas izpildes atlikšanu, ja tam nav būtisku saistību izpildes kavējumu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms 2020.gada 12.marta, kā arī tas nav atzīts par maksātnespējīgu pirms minētā datuma vai saistību pamatsummas izpildes atlikšanas periodā, kā arī šajā periodā klients turpina maksāt kredīta procentus un/vai citus maksājumus, kas noteikti aizdevuma līgumā.

Par klienta pieteikuma izskatīšanu netiks iekasēta komisijas maksa. Citi līguma grozījumi, kas pasliktinātu klienta stāvokli, netiks izdarīti.

Tāpat asociācijā minēja, ka moratorijs veicina vienkāršu saistību pamatsummas atlikšanas procesu klientam. Klientam būs tikai jānorāda bankai, kāds saistību izpildes atlikšanas iemesls ir radies "Covid-19" vīrusa dēļ, piemēram, samazinājušies ienākumi, pārtrauktas darba attiecības u.c. Klients var izvēlēties arī īsāku saistību pamatsummas atlikšanas termiņu par moratorijā noteikto.

Saistību pamatsummas izpildes atlikšana nozīmē, ka attiecīgajā laika posmā būs jāmaksā tikai kredītprocenti, bet kredīta pamatsummu varēs atmaksāt vēlāk esošā kredīta termiņa laikā. Kredītņēmējam jāievēro, ka pamatsummas atmaksa tiek atlikta, tāpēc pēc saistību izpildes termiņa atlikšanas beigām pieaugs ar pamatsummas atmaksu saistītie maksājumi. Lai ikmēneša maksājums paliktu iepriekšējā apmērā, pastāv iespēja pagarināt kredīta termiņu, taču šajā gadījumā jārēķinās, ka, atbilstoši apstākļiem finanšu tirgos, kopējais samaksāto procentu apmērs var pieaugt, kā arī par termiņa pagarinājumu var tikt prasīta papildu komisijas maksa.

Klientiem, kuri ir finanšu grūtībās, tādēļ nevar pildīt saistības, bet kuri neatbilst moratorija nosacījumiem, ir jāvēršas savā bankā, lai risinātu situāciju individuāli.

Saistību izpildes atlikšana atbilstoši moratorija principiem var notikt tikai vienu reizi. Klientam jāpiesakās un lēmums par to bankai ir jāpieņem līdz 2020.gada 30.jūnijam. Ja klients jau līdz šim bija vienreiz lūdzis saistību izpildes atlikšanu, to moratorija darbības laikā varēs izdarīt vēl vienu reizi.

FKTK aģentūrai LETA norādīja, ka komisija atbalsta Finanšu nozares asociācijas izstrādāto moratoriju, lai palīdzētu finanšu sektora klientiem, kas nonākuši grūtībās "Covid-19" noteikto ierobežojumu dēļ.

"Visā Eiropas Savienībā tiek veikti dažādi pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu "Covid-19" izplatības negatīvo ekonomisko ietekmi. Viens no šādiem piemēriem ir pasākumi, kas mājsaimniecībām vai uzņēmumiem sniedz iespēju uz laiku piešķirt kredītbrīvdienas. FKTK pateicas Finanšu nozares asociācijai par operatīvu rīcību moratorija sagatavošanā un aicina visas kredītiestādes iesaistīties kopējā valsts stratēģijā, sniedzot atbalsta instrumentus tiem Latvijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuru finanšu situācija ir pasliktinājusies "Covid-19" izplatības noteikto ierobežojumu dēļ. Savukārt FKTK banku uzraudzībā nodrošinās elastīgu pieeju, izmantojot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus," pauda FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks pozitīvi novērtēja finanšu sektora panākto vienošanos izrādīt pretimnākšanu iedzīvotājiem un noteikt kredītmaksājumu moratoriju.

"Cīņā ar "Covid-19" krīzi ļoti būtiska ir solidaritāte un sadarbība, godīga un caurspīdīga rīcība, kas palīdzēs pārvarēt grūtības. Šis banku sektora lēmums ļaus iedzīvotājiem vieglāk pārvarēt šo krīzi. Ceram, ka iesāktais darbs turpināsies un līdzvērtīgs moratorijs tiks izstrādāts arī uzņēmumiem," uzsvēra Kazāks.

Eiropas Banku iestāde 2.aprīlī publicēja vadlīnijas par kritērijiem, kas jāizpilda, lai pasākumus varētu uzskatīt par vispārēju moratoriju.