Aizvadītā gada pēdējā domes sēdē deputāti atbalstīja vairākus lēmumus, kas saistīti ar aizņemšanos Valsts kasē dažādu projektu īstenošanai. Liepājas pašvaldības parādsaistības, saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju, līdz šim (uz 2019. gada 31. oktobri) bija 58 672 469 eiro. Pēc decembra domes sēdes klāt nākuši vēl gandrīz seši miljoni eiro, un, kā dzird, ar to pašvaldības vajadzības vēl nav apmierinātas.

Pārējo pilsētu parādi uz pērnā gada 31. oktobri bija šādi: Jelgava – 95 496 758 eiro, Daugavpils – 78 572 514 eiro, Jūrmala – 75 169 552 eiro, Rēzekne – 70 140 519 eiro, Jēkabpils – 51 852 969 eiro, Valmiera – 44 736 557 eiro, Ventspils – 15 398 719 eiro, Rīga – 824 343 861 eiro.


Vai tas ir daudz vai maz? Pēdējos gados būtiski ir pieaudzis pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu skaits un  aizņēmumu apjomi, kas pārsniedz aizņēmuma limita iespējas, pērn secinājis lvportāls.lv. Līdz ar to pašvaldību aizņemšanās iespējas ir ierobežotas, un pie kredītiem tiek vien izveicīgākie.

Tomēr jāņem vērā, ka aizņēmumu atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu.


Ja pašvaldība nenodrošina līgumos noteikto saistību savlaicīgu izpildi, Valsts kasei ir tiesības no pašvaldības ieņēmumiem ieturēt neatmaksāto summu.


Tas pats draud, ja pašvaldība nenodrošina valsts aizdevuma izmantošanu atbilstoši aizdevuma līgumā noteiktajam mērķim.


Un vēl jāņem vērā tāda nianse, ka aizņēmumi pārsvarā ņemti uz 15 gadiem, bet lielāko parāda daļu – 37 621 646 eiro – pašvaldībai būs jāatmaksā, sākot ar 2023. gadu, kas nozīmē, ka par to "galva sāpēs", iespējams, jau pavisam citiem politiķiem.

Spēkā esošie aizņēmumi Liepājas pašvaldības projektiem (pēc līguma noslēgšanas datumiem):
13.04.2010. Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana

30.01.2015. Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā

20.05.2015. SIA "Liepājas tramvajs" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta ( Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002) Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā īstenošanai

20.05.2015. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācija

21.08.2015. ERAF projekta (Nr.3DP/3.4.1.0/09/IPIA/CFLA/03/003) Liepājas daudzfunkcionālā centra" Lielais Dzintars" izveide īstenošanai

24.09.2015. Projekta Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes Margrietiņa ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Siļķu ielā 16a, Liepājā būvniecības 1. un 1.d kārta īstenošanai

24.09.2015. SIA Liepājas ūdens pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 5.kārtas īstenošanai (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARM/001)

18.03.2015 Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība

10.05.2017. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā

28.07.2017. Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā

03.10.2017. Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā būvniecība

28.09.2017. SIA Liepājas ūdens pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta īstenošanai

29.11.2017. Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija

05.02.2018. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā

05.02.2018. Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta

13.04.2018. Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā Liepājā

28.05.2018. Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā (Vētru iela)

05.07.2018. Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām Liepājā (Vecā Ostmala)

02.08.2018. Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)

05.10.2018. Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta (Kapsēdes iela)

05.10.2018. Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā

08.05.2019. Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā

08.05.2019. Slēgtās futbola halles būvniecība Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā

05.07.2019. Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta

05.07.2019. Dabas mājas izveide Zirgu salā

Pēdējā 2019. gada domes sēdē pieņemti lēmumi (bet līgumi vēl nav noslēgti) par šādiem aizņēmumiem:

ERAF projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta" (Peldu iela) līdzfinansējumam un daļējam priekšfinansējumam – 232 315 eiro


ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" īstenošanai – 2 780 235 eiro


ERAF projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" (Kungu 24 restaurācija. Pārbūve, kā arī "Pūt, vējiņi!" pārbūve) īstenošanai. Aizņēmumu var pieprasīt ne vairāk kā projekta attiecināmās izmaksas 2 823 529 EUR.


Liepājas pašvaldība ir arī galvotāja vairākiem projektiem:

21.03.2001. Liepājas pilsētas reģionālās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts

21.12.2012. SIA "Liepājas tramvajs" Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā

28.10.2015. "Aviasabiedrības "Liepāja"" projekts "Liepājas starptautiskās lidostas attīstība"

25.11.2015. SIA "Liepājas Tramvajs" Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā īstenošanai