Deputāti pastāvīgajā Finanšu komitejā 14. janvārī lēma par ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē uz 15 gadiem.


Plānots aizņemties līdz 1 566 159 eiro Kohēzijas fonda projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai.


Aizņēmuma atdošanu plāno no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2024. gadu.

Projektu īstenos SIA "Liepājas tramvajs", pašvaldība tajā piedalās kā sadarbības partneris ar līdzfinansējumu 11,25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta ietvaros jau ir sakārtota Lielā iela un tramvaja tilts, kā arī pakāpeniski tiek piegādāti jauni tramvaja vagoni. Kopumā līdz gada beigām plānots saņemt sešus vagonus.

Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā ir 1 604 843 eiro, t. sk., procentu maksājumi 38 684 eiro, ja procentu likme saglabājas 0,26% apmērā.