Pilsētas attīstības komitejas sēdē 8. oktobrī deputāti piekrita neizmantot pašvaldībai ar likumu piešķirto priekšrocību – tiesības uz nekustamo īpašumu, kurus īpašnieks nolēmis pārdot, pirmpirkumu.

Deputāti pieņēma zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz septembrī pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem:

Ganību iela 183, kas sastāv no zemesgabala 923 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un trim palīgēkām, pirkuma maksa – 50 000 eiro;

Ganību iela 183A, kas sastāv no zemesgabala 962 m2 kopplatībā, pirkuma maksa – 50 000 eiro;

Ganību iela 185, kas sastāv no zemesgabala 1950 m2 kopplatībā, pirkuma maksa – 100 000 eiro;

Baznīcas iela 10/12, kas sastāv no zemesgabala 2025 m2 kopplatībā, pirkuma maksa – 58 000 eiro;

Zirņu iela 35, kas sastāv no zemesgabala 790 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un vienas palīgceltnes, pirkuma maksa – 19 000 eiro;

Strautu iela 4, kas sastāv no zemesgabala 1488 m2 kopplatībā un uz tā esošas divstāvu koka darbnīcas ēkas, vienstāva mūra garāžas ēkas, vienstāva mūra caurlaides ēkas un būves, pirkuma maksu 65 000 eiro;

Talsu iela 60, kas sastāv no zemesgabala 1560 m2 kopplatībā un uz tā esošām trīs būvēm, pirkuma maksa – 25 500 eiro;

Bāriņu iela 27, kas sastāv no zemesgabala 930 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, pirkuma maksa 100 000 eiro;

Lauku iela 26, kas sastāv no zemesgabala 668 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, pirkuma maksa – 145 000 eiro.